2021. június 14., hétfő

Árulók diadala

Benkő László: Árulók diadala
Mátyás fia, Corvin János


                                                        "Különös emberek ezek a magyarok"


A Hunyadi Mátyás életét, uralkodását bemutató sorozatban már fontos szerep jutott a király egyetlen - sajnos törvénytelen kapcsolatából született - fiának, Corvin Jánosnak. A folytatásként is olvasható új sorozatban alaposabb és mélyebb háttér előtt bontakozik ki a korszak. A trónt és vele a hatalmat természetesen mindenki magának akarta, többszereplős történet ez. Nem csupán a jog, de a törvényesség is erősen megingott a bevetett praktikák között. A sorozat első kötete két év történéseit követi, (1490-1492-ig) a király halála utáni időszak elevenedik meg a lapokon.  


    
Hunyadi Mátyás érthető okokból a magyar trónt családja számára akarta biztosítani, hogy ezzel dinasztiát alapítson. Mindent elkövetett a trónutódlás kérdésében, hogy fia, Corvin János legyen a törvényesített örökös. Mátyás tudatában volt, hogy külföldön is, de országon belül is sokan vannak, akik nem nézik jó szemmel a törvénytelen fiával kapcsolatos terveit. Ebben nem meglepő módon Beatrix királyné járt az élen. Királynéból királynő akart lenni, de a magyaroknak nem kellett női uralkodó. Persze, maga Beatrix is megtett mindent, hogy ne kedvelje őt az ország népe.

Hiába békült össze látványosan Beatrix királyné és a "fattyú" herceg, a király halálos ágyánál a trón körüli viták csak felerősödtek Mátyás halálával. Azaz: semmi sem úgy lett, ahogy Mátyás remélte. Nehéz terhet hagyott örökül fiára. Corvin János herceg öröklésének biztosítékai édesapja halálával sírba szálltak, ahogy ezt a regény címe is sejteti. Az oroszlán halála fejezetcím tökéletes hangulattal adja vissza ezt a néhány meghatározó hónapot, a király végóráit, ahol egy jóslat is fontos szerepet kap.

Egy szenvedélyes, de ádáz politikai küzdelem indult el Mátyás halálával, ahol az osztrák uralkodóház és a nápolyi udvar is ringbe szállt a magyar koronáért. Mindehhez a korabeli magyar közfelfogás is számított, vagyis nem fogadták el a királyi rendelet ellenére sem Corvin Jánost a trón esélyeseként, ahogyan Beatrixra sem tartottak igényt a magyar nagyurak. Corvin becsülettel igyekezett halott apja elvárásainak megfelelni, útmutatásai szerint intézte dolgait, ügyesen kerülte ki Beatrix aljas húzásait. 
A két tábor belharcainál az is felmerült, hogy Corvin Jánost cseh királlyá válasszák. Ugyanakkor a ​Magyar Királyságra vészterhes árnyékként telepedő török fenyegetés is jelen van. A problémák halmozódnak, sehol egy ütőképes sereg, erős kezű uralkodó.  


 Corvin János királyi sarjnak kijáró neveltetésben részesült. Mátyás maga mellé vette az udvarba, hercegi rangra emelte, és bőkezűen elhalmozta királyi adományokkal. Eredetileg egyházi pályára szánta, ám amikor Beatrixtól hiába várta az örököst annak meddősége révén, Mátyás elhatározta, hogy Jánost teszi meg örökösévé. Nemcsak a Hunyadi család javai jutottak lassanként a fiú birtokába, de számtalan óriási birtok felett is ő rendelkezett. Sajnos több királyhoz hű ember elpártolt tőle, még Kinizsi is, ami Beatrix és a papok mesterkedésének volt köszönhető. Minden lehetséges módon sarokba szorították, ellehetetlenítették Corvint, nem riadva vissza az orgyilkosságtól sem. Ez ugyan nem járt sikerrel, de Corvin egyre jobban kiszorult a trón közeléből, elveszítve Beatrix rövidke jóindulatát is. 
A megözvegyült királyné komolyan nem számíthatott a trónra, de egy időre szövetségest látott Corvinban. A két fő karakter jelleme, gondolkodása tökéletes háttér előtt elevenedik meg. Színes, mozgalmas események, intrikák és árulások sora váltja egymást a lapokon. A romantika és a szerelem 
is teret kap a herceg életében. Jelentős szerep jut Kristófnak, a király egykori udvaribolondjának-bizalmasának, aki a herceg fő segítője.
 
      
A történelmi hátteret ennyire részleteiben talán soha sehol nem láthattuk át. Ezt a folyamot követhetjük nyomon a kötetben. Mátyás vére sajnos korántsem tudott olyan karizmatikussá lenni, kilépni apja árnyékából, fokozatosan szorult háttérbe. Bár mindent megtett, de Corvin János nem örökölte a Hunyadiak határozottságát, erős kezét, amihez a körülmények szerencsétlen összjátéka mellett a Csontmezőn elvesztett csata is nagyban hozzájárult. Ez sajnos Corvin vereségével végződött, így kénytelen volt lemondani trónigényéről.Közben az Ulászló-pártiak sem maradtak tétlenül, aminek a gyorsan és titokban megkötött esküvő az özvegy királynéval volt a csúcspontja. Így a királyság és a trón hosszas egyezkedés, szövetségek és titkos paktumok után Jagelló (Dobzse) Ulászlóhoz került. A királyi székre egy teljességgel alkalmatlan figura alakja bontakozik ki a történetből. Valójában a magyar trónutódlás kérdése továbbra sem volt biztosítva, bár Beatrix magyar királyné maradt. A történelmi tények mellett megismerhetjük a kor mindennapjait, jellemzőit is.

                

Kidolgozott alapos háttér előtt merülhetünk bele a korabeli szövevényes politikai játszmákba. Elgondolkodtató és sajnálatosan jellemző, elvileg minden az ország érdekében történt, azonban a lehetséges résztvevők igyekeztek a legjobban meggazdagodni, egyéni érdekeit szem előtt tartva boldogulni, előbbre jutni. A folytatás izgalmai így biztosítva vannak. Corvin János alakja a kamaszodó hercegből érett férfivá válása szemléletes, tetteiben és gondolkodásában is jól nyomon követhető. Benkő László kiváló érzékkel ragadta meg a korszakot, adja vissza vészterhes hangulatát. A megelevenedő királyi udvar intrikákkal teli légköre nem mentes személyeskedésektől, belső viszályoktól sem, ami a királyné és János herceg közötti ellentétre épül. A Hunyadiak és a magyar történelem rajongóinak ajánlom a sorozatot.ITT tudod megrendelni a regényt!  


  
Benkő László:
(Szombathely, 1952. március 13.) író. A Magyar Írószövetség tagja.

2004-től kezdte írásait publikálni, a magyar középkorról (Honfoglalás, kalandozások kora - Viharlovasok, és a Tatárjárás) írott történelmi regényei mellett szerzője A Zrínyiek-sorozat három kötetének. Nevéhez fűződik a Honfoglalás trilógia és a Viharlovasok pentatológia, vagy a Szent László életét bemutató trilógia. Megírta Kinizsi életét, A pozsonyi csata eseményeit, Mátyás király korszakát a történelmet kedvelő olvasóknak.Lazi, Szeged, 2021
394 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632674988

1 megjegyzés:

  1. Üdvözlet! Nem is tudom, hogy melyiket szeressem jobban, az ajánlót, vagy magát a regényt? Mindkettő izgalmas és vitathatatlan érdemekkel bír! A bejegyzés bővelkedik szépen fogalmazott, tárgyilagos, máshol szubjektív mondatokkal, amelyek csak még kíváncsibbá tettek a könyvre, amiben nem is csalódtam, pont azt találtam benne, amire itt ígéretet kaptam! Ismét közös munka jutalmát arathattam le, köszönöm szépen! Mariann

    VálaszTörlés