2018. november 28., szerda

Kinizsi

Benkő László: Kinizsi 
Mátyás király hadvezére


                                                                                       


A történelem az, amikor a régi korok, hősök emléke tisztelettel él velünk és bennünk még ma is. A magyar történelem egyik talán legismertebb sikere az 1456-os nándorfehérvári diadal. Ehhez köthető, erre a fontos győzelemre emlékeztet bennünket mind a mai napig a déli harangszó. Ez talán mindenki számára közismert tény, ami a történet egyik fontos csúcspontja.


Benkő László regényének főhőse a legendás hadvezér, Kinizsi Pál. Róla már lényegesen kevesebb szerepel a tankönyvekben, bár mozgalmas és színes élete szorosan fonódott össze ezzel a korszakkal, meghatározó egyénisége volt. A regény olvastatja magát, akciódús, fordulatokban bővelkedik, izgalmas, de egyúttal pontos korrajz és széles körkép a korabeli hatalmi intrikákról, politikai és hadi helyzetről. Nem csak a hazai helyzetről, de a külföldi állapotokról is esik szó.

1448 őszén a Rigómezőn elbukott ütközettel indul a történet fonala. Ebben a csatában tűnt el, esett török fogságba Kinizsi Antal. Ez személyes belső családi viszályba torkollik, hiszen az öccse, Miklós a vagyonra, földekre feni a fogát. Kisemmizve a váltságdíjat gyűjtögető asszonyt és a kamasz fiút, Palkót. Ez is motiválja az erős, jó adottságú fiút, hogy beálljon katonának. Zsoldjával is segítve anyjának a váltságdíjban. Katonai pályafutása gyors fejlődése és kimagasló elszántsága, majd az apa kiszabadítása az első könyv története.


A második könyvben 1455-től az előzményeket ismerhetjük meg. A Hunyadi János Cillei ellentét, a bárók pártoskodásai és V. László trónigénye mellé a nagy számban áradó török seregről kapunk képet. Nándorfehérvár a Magyar királyság déli kapuja fontos tényező volt. Ha ott akkor nem sikerül megállítani a szultán hadait, bizony Európa is veszélybe került volna. Kereszt vagy félhold lesz a hatalom jelképe? Maga az ütközet plasztikus képeivel, a hadászati és harci eszközök leírásával elevenedik meg. A harcok szárazon és vízen folytak: hajók, ágyúk, szablyák és kardok csaptak össze a harcosok által. Nem adta könnyen magát a török. Hiába a többszörös túlerő, Hunyadi János elsöpörte a szultán hadait.


A korabeli belső viszályok és az ármánykodó nagyurak mellett Hunyadi János kormányzó és két fia
a főhős Kinizsi mellett. Itt ismerkedik meg a még gyermek Mátyással Kinizsi és fogad hűséget a Hunyadiaknak. A győzelem utáni állapotok legalább annyira fontosak és számottevőek. Hunyadi nem sokkal élte túl győzelmét. Halála és a pestisjárvány okozta váratlan fordulat, a trónviszályba csúcsosodik ki. A polgárháború később már a bosszú eszköze, a korona birtoklása és az utódlás számtalan sorsfordító kérdést vetett fel.

A történet lebilincselő és fordulatos, tele drámával, akciókkal. Nem szépíti  a valóságot, úgy mutatja be a történelmet, hogy megelevenednek a fontos szereplők, akik érző-élő-gondolkodó emberek, mind a két fél oldalán. Hús-vér, esendő ember minden szereplő, maga Kinizsi is, akinek akadnak hibái is, ám megérdemli tiszteletünket, szimpátiánkat. Nem csupán hatalmas ereje miatt.  Alázattal, okosan gondolkodva bátor magatartásával katonái példaképe. Kinizsi szemszögéből látjuk az események menetét, de egy harmadik fél Vukics Gergő a gyerekkori kenyeres pajtása elbeszéléseiből ismerjük meg az ő hősies, emberi alakját, cselekedeteit, úgy, hogy mindvégig Kinizsi marad a fókuszban. Hiánypótló ez a könyv, mert erről a nagy formátumú, született katona életéről és tetteiről viszonylag keveset tudhatunk. Kinizsi élete a harc, a katonáskodás volt. Nem mellékesen egyetlen vesztett csatája nem volt. Ereje és elszánt, lelkes kitartása, ügyessége jó problémamegoldó képessége volt. Megismerhetjük érzéseit, gondolatait, belső vívódásait is. A valóság és a legenda elevenedik meg a lapokon. 

Képet kapunk, megismerhetjük a végvári vitézek nem éppen romantikus mindennapjait, részesei lehetünk a véres portyáknak, csatáknak. Hunyadi László halála és Mátyás királlyá választása lendületes események sorozata.

Egy olyan ember arcképe rajzolódik ki a történésekből, aki a haza és a király megbízható, becsületes, hű katonája volt. Jutalma sem maradt el, a grófi címet kiérdemelten kapta meg Kinizsi. A regény romantikus elemeket is tartalmaz, levezeti a harcok képeit, megelevenedő borzalmait. A belső intrikák mellett a csaták plasztikus képei a regény fő motorja. A befejezésből a Kenyérmezei ütközet és Mátyás halála emelkedik még ki. A híres Fekete sereg sorsa is itt lesz jelentős. A belső viszály miatt a fosztogató, rablóbandává züllött sereget maga Kinizsi veri szét. Hősünk élete is itt zárul. A korabeli orvoslás, gyógyítás tudományáról is igen sok tény olvasható a kötetben. A lábjegyzetekben sok magyarázó információ van. Érdemes azt is elolvasni.

Szerethető, olvasmányos és informatív könyv, ahogyan Benkő Lászlótól megszokhattuk. Stílusa sodró, végig mozgalmas történések tanúi lehetünk. Remekül elmerülhetünk a korabeli Magyarország mindennapjaiban. Kinizsi nem csak egy különleges korszak szülötte, de alakja kiemelkedik a történelem viharaiból, tettei és élete napjainkban is példakép lehet. Hazaszeretet, odaadó hősiesség és elszántság jellemezte ezt az izzig-vérig katonaembert. Igazi nagyívű történelmi kalandregényt olvashattam. A könyvet minden történelmi regényt kedvelőnek bátran ajánlom!


Kép: Kinizsi Pál szobra a budapesti Testnevelési Egyetem parkjában. Pásztor János alkotása (1930


Benkő László (Szombathely, 1952. március 13.) író.

A Magyar Írószövetség tagja. Történelmi regények és neves személyiségekről szóló életregények mellett több lektűr szerzője. Eddig negyvennégy regénye jelent meg. 1975-ben elvégezte a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógia szakán szerzett másoddiplomát, 1986-ban.


Nevéhez fűződik a nagy sikerű Zrínyiek trilógia mellett a Honfoglalás trilógia és a Viharlovasok pentalógia, de Szent László életét is feldolgozta.
Családi Könyvklub, 2018
535 oldal, puhatáblás · ISBN: 9789638961976

2018. november 27., kedd

Megölni a királyt!

Izolde Johannsen: Megölni a királyt!  

                                                                                             

"A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt."


Izolde Johannsen tengereken játszódó történelmi sorozata most egy régebbi korszakba nyúlik vissza. Eddig is kedvenceim közt voltak ezek a regények, hiszen végre újat, mást tudott nyújtani, eredetibbek voltak már csak a helyszínek miatt is. Számomra a történelmet emberközelivé teszi, szereplői sorsával izgalmassá és szemléletessé varázsolja az adott korszakot.


Nincs ez másképp a La Fayette sorozat első kötetével sem. Már a cím megnyert, előre vetítve a sodró történéseket. A kalandokban bővelkedő, valós elemekkel megírt regény mozgalmas témát választott. A francia forradalom korszakába viszi vissza olvasóit. Ezt ismerhetjük meg egy barátság hátteréből. A forradalom kirobbanásának előzményei és a következmények remekül fonódnak egybe. Eleinte a márki kalandos életének kezdetét, házasságának történetét mutatja be az író. Ez bővelkedik romantikus elemekben, ami kicsit ugyan nekem furcsa volt egy történelmi kalandregényben, de jól simult a cselekmény felépítésébe. A két szerelmes fiatal tétova lépései, érzései szép hátteret adnak az érzelmeknek. Gilbert La Fayette 17 évesen kötött házasságot, felesége révén kapcsolatba került a versailles-i királyi udvarral. A gazdag, fiatal márki karrierje és élete bontakozik ki az olvasó előtt. Emberi alakja megnyerő, céltudatos és okos embert mutat."Gilbert egészen egyszerűen szerelmes volt. Egy eszménybe, egy álomba egy új hazába. Amerikába…"


Lépésről lépésre ábrázolja La Fayette márki életének fontos történéseit, politikai karrierjét. Emberi alakja és gondolkodása, mentalitása szemléletesen elevenedik meg. A tengeri harcok, kalandok mellett az amerikai függetlenségi háború is fontos szerephez jut. Megtudjuk, miért szeretik, ismerik el La Fayette tetteit a mai napig is az amerikaiak. A liberális gondolkodású francia, tábornokként harcolt George Washington mellett az Amerikai függetlenségi háborúban. La Fayette titokban lépett be a harcba, amit a saját pénzén is támogatott.

A kalandok elképesztő száma egy mozgalmas és lendületes cselekményt garantál az olvasónak. A több szálon futó események a szereplők alakja kiemelkedően jó háttér előtt elevenedik meg. Gilbert La Fayette és Szalma Jason barátsága végig valami titokzatosságot rejt. Már a megismerkedésük sem mindennapi a könyv kezdetén. Érezhető, hogy a végén valami titok lehet, de a fordulat mégis meglepett. Szalma Jason karizmatikus karaktere végig szerethető, bátor. Az érdekes címre is tőle kapunk magyarázatot.

A történelmi tények és események háttere, az emberi motivációk jelennek meg a regény mozgalmas cselekményében. XVI. Lajos és felesége alakja is emberközelivé válik, sőt, egészen esendőek a végére. Megismerhetjük XVI. Lajos uralkodásának hátterét, a forradalomban játszott szerepét, majd szomorú sorsát. A királyi család álruhában és titokban próbált szökni, de letartóztatás után újra Párizsba a Tuileriák palotájába szállították őket. Az olvasó számára filmszerűen szemléletesen elevenednek meg az események: élnek, lüktet a forradalom a lapokon. Megdöbbentő volt a királyi család ellen tanúsított gyűlölet. XVI. Lajos méltósággal viselte tragikus sorsát, amely menthetetlenül és elkerülhetetlenül a vérpadra sodorta.

A francia forradalom kirobbanásának okai és történései, színes forgataga ennyire alaposan és érthetően még talán egyetlen regényben sem kerültek bemutatásra. Szemléletes és látványos képekben követhetjük nyomon a nemesség ellen fellázadt emberek elkeseredett harcát. XVI. Lajos La Fayette-t nevezte ki a Nemzeti Gárda főparancsnokává, és ő adta ki a parancsot a Bastille lerombolására. Ezzel vette kezdetét a francia forradalom 1789. július 14-én. Érdekes volt megismerni a háromszínű kokárda vagy az Emberi és polgári jogok nyilatkozata létrejöttének történetét. A „forradalmárok” viselkedése, esztelen vérengzései sok esetben elképesztőek. Vérgőzös pusztításuk döbbenetes. Egyéni emberi drámák is megjelennek a regényben.


"Senkit meggyőződése, vallási és egyéb nézetei miatt háborgatni nem szabad, feltéve, hogy e meggyőződés és e nézetek megnyilvánulása a törvényes rendet nem sérti. A gondolatok és vélemények szabad közlése az ember egyik legértékesebb joga, ennélfogva minden polgár szabadon szólhat, írhat és nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván viszont e szabadsággal való visszaélésért a törvényben meghatározott esetekben"
A frappáns lezárás magában hordozza a folytatást, ami bizonyára további történelmi és politikai erőviszonyok csatája lesz. Várom a további események, történések megelevenítését. Az új regény a Helikon Kiadó Szenzár-könyvek sorozata. A szemet gyönyörködtető borító Kertai Zalán munkája.

A regény kedvezménnyel ITT lehet a tiéd!


Fülszöveg:


XVI. Lajos francia király tilalma ellenére Los Pasajes kikötőjében már indulásra készen ringatózik a La Victoire nevű brigg. Fedélzetén álnéven több mint egy tucat fiatal, becsvágytól fűtött francia nemes rejtőzik fegyverekkel, szolgákkal – köztük Gilbert La Fayette, korának egyik legvagyonosabb katonatisztje. Az angolokat tiszta szívből gyűlölő, alig tizenkilenc éves márki a rejtélyes Jasonnel, a titkos tervet rejtegető mesterlövésszel Amerikába készül. Az elfogásukra küldött katonai osztag már úton van, hogy megakadályozza a példátlan küldetést. Eközben az óceán túlpartján függetlenségi háború dúl Anglia és a fellázadt gyarmatok között…


Izolde Johannsen tengeri kalandokkal átszőtt történelmi regénye egyedülállóan, a franciák szemszögéből mutatja be az amerikai függetlenségi háborút, majd La Fayette márki politikai életútját a királya és a nemesség ellen fordult francia nép borzalmakkal teli, forradalmi éveiben.


Eredeti megjelenés éve: 2018
Szenzár, 2018

320 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634791270

2018. november 25., vasárnap

Sertésfej al dente

Rita Falk: Sertésfej al dente 

                                                                         
A Télikrumpligombóc és a Gőzgombóc blues történetek után Franz Eberhofer visszatért! A bajor krimisorozat immár harmadik része került a hazai olvasókhoz, ezúttal már a Magistra Könyvkiadónak köszönhetően. Nagy öröm, hogy felkarolta és nem hagyta veszni ezt a szórakoztató sorozatot a kiadó. Szerencsére még az eddigieket fordító Balla Judit is maradt.
Tagadhatatlanul más ez mint a szokásos krimik. Nem kell vérgőzös, hideglelős krimire gondolni, mégis a humoros fordulatai kiszámíthatatlanok, merre kanyarog majd a történet fonala. Röviden talán azt mondanám: állati vicces a történet!
A harmadik krimi-komédia nem okoz csalódást, aki egyet is olvasott az előzőekből, tudja mire is számíthat, nem fog csalódni! Sőt, nekem most ez a kedvencem a sorozatból. Talán nem véletlen, hogy a Németországban is nagyon sikeres könyvsorozat alapján film is készült a regényből 2016-ban.

A hangsúly most sem a nyomozáson, a bűntény felderítésén van, az csupán egy keret a történéseknek. Persze a krimi elemei jelen vannak, eldördül néhány lövés, akad gyanús baleset, van per, bírósági tárgyalás és nyomozás is. Örültebbnél őrültebb figurák népesítik be a sztorit ezúttal is, akik nagyon szerethetőek, lendületet, színt visznek az eseményekbe. Nekem több esetben jutott eszembe Louis de Funès Csendőr-sorozata. Valami hasonló, csak mai keretek közt ez a bajor krimisorozat.

A csetlő-botló Eberhofer felügyelő és a falut benépesítő fura figurák a szórakoztatást magas fokon garantálják. A regény nem kicsit más, mint a megszokott krimik, de ez adja eredetiségét. Valódi felüdülés, kikapcsolódás a helyzetkomikumokkal megspékelt történet folyama. Rita Falk stílusa egyedülálló és gördülékenyen viszi magával az olvasót.

A történet nem mindennapi, bár Eberhofer egyenruháját már egy ezüst csillag díszíti, ami komoly eredmény, és igen jól mutat a borsózöld egyenruháján, ám a polgármester és az élet újabb megoldásra váró feladat elé állítja.

A történet középpontjában egy pszichopata-pszichológus áll, akit gyilkosságért ítélnek el. A börtönből hamarosan igen furmányos módon megszökik és az őt elítélő bíró élete ezzel veszélye kerül. Hová is menne, ahol biztonságra lelne, ha nem a rendőrfelügyelő házába? Ez annak a figyelemre méltó incidensnek lesz az eredménye, hogy a szökevény pszichológus egy levágott véres disznófejet tesz a bíró ágyába... Nos, ez több, mint sokkoló helyzet, ezt a Keresztapa óta tudjuk: nem jelent jót ez az üzenet.


A bíró beköltözésével Franz élete is fenekestül felfordul. Ugyanis Moratschek bíró és Papa zeneileg nagyon egymásra találnak. A két örökifjú, lázadó hippikorszakukat felelevenítve élvezik Nagyi finomságait, a rendőri védelmet és a zenét. Ehhez némi füves cigi is hozzájárul a vörösbor mellett. Nagyi is hozza a formáját, akciós frizurájával nem kis megdöbbenést kelt, ám a sütijeivel a fél várost is kórházba küldi. Persze véletlenül... ráadásul mindez a böjti időszakkal súlyosbítva okoz nehézséget Franznak. Az evés és az ivás egyébként is egyik fő jellemzője a történetnek. Sőt, némi malackodás is akad. A kötet végén most is megtaláljuk nagyi legjobb receptjeinek válogatását.


A városka lakóinak is jut szerep bőven. Egyik kedvenc karakterem a hentes volt, de betelepülő török család is feltűnik a történésekben. Az undok tesó és családja is szerepet kap, néhány galiba hozzájuk köthető. Őrületes helyzetek, agyament poénok közt elköltött családi ebéd és kirándulás mellett folyik a nyomozás. Ebben a felügyelő régi barátja, a magánnyomozóvá lett Rudi is képbe kerül. A fergeteges kalandokban szerelemféltés, házasságtörés és rengeteg humoros epizód után jutunk el a megoldáshoz. Franz és Rudi egy pizzás fiú segítségével tesz pontot a történetre.Tetszett a zenei betétekkel, nyelvi humorral megírt és a kisemberek világát remekül ábrázoló szereplőkkel benépesített történet. Szórakoztató, könnyed kikapcsolódás volt. Rita Falk ismét hozta a szokott minőséget. Nagy öröm a sorozat kedvelőinek, hogy a folytatás a Grízgaluska-affér várhatóan 2019-ben érkezik.

Szerezd be kedvezménnyel a kiadótól! IDE katt!

Képek a filmből!Rita Falk: német író, 1964. március 30-án Oberammergau-ban született.

Nyolc éves koráig a szülővárosában élt, majd szüleivel előbb München-be költöztek, onnan pedig Landshut-ba, ahol humanista gimnáziumba járt. Jelenleg ismét Münchenben él második férjével, aki rendőr. Három felnőtt gyermeke van.

Magistra, Budapest, 2018
250 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786158079136 · Fordította: Balla Judit

2018. november 24., szombat

Svédcsavar

Jonas Bonnier: Svédcsavar                                                                                  


"Még hat nap volt hátra a svéd bűnüldözés történetének legnagyobb rablásáig."Az Animus Kiadó egyik jellemzője, hogy könyveinek igényes és ízléses borítói messziről felismerhetőek. A Svédcsavar is ilyen, amit a nagyon frappáns cím is igazol. Hogy mennyire, az a történet legvégén derül ki igazán! Garantáltan meglepetést fog okozni.Jonas Bonnier krimije a valóságon alapuló, igaz események sorozata. 2009 őszén Svédország történetének leglátványosabb rablását követték el, ezt ismerhetjük meg. Bonnier regényének erőssége, hogy a valóságos események hátterét, a négy fő karakter életét és az előkészületeket azaz
a részleteket mutatja be. Az ötlettől a megvalósításig lehetne az alcím. Hogyan épül fel, valósul meg ez az elképesztő rablás? Ez is tartalmaz izgalmakat, fordulatokat, adódnak váratlan helyzetek. Az ötlet pedig több, mint merész vagy meglepő. A három egyébként már kisebb bűntettek miatt rovott múltú barát, elég merészet gondol. Svédország egyik legnagyobb értéktára, a szuperbiztonságos G4S a célpont. A tét nagy, ám a várhatóan nagy zsákmány egy életre megoldaná minden problémájukat.Tetszett mind a négy fő karakter, a könyv tele van a személyes sorsok drámájával és izgalommal.
A kezdetektől követhetjük a bűnözők szemszögéből, valamint a rendőrség felől is megismerhetjük
a hátteret. Különösen Számi alakja, története emelkedik ki. Eddigi apró bűnökkel terhelt élete a megállapodás révjébe érkezett. Megszületett második gyermeke, szakácsnak tanul, próbál biztonságos hátteret nyújtani családjának. Mint annyi sok fiatal, feleségével Karin-nal nyugodt életre vágynak. Ehhez azonban pénz kell. Sok pénz.


A még gyerekként libanonból menekült, Stockholm külvárosában szegényen és bűnözők közt felnőtt Michael Maalúf is igyekszik sorsán változtatni, ám a múltja utána nyúl. Izgalmas és meglepő a család szerepe sorsának alakulásában. Harmadik főszereplőnk Niklas Nordgen, aki született svéd, és Maalúf "börtönismerőse". Barátságuk onnan datálható. A három fickóhoz kell egy menedzser is. Ő Zoran a Svédországban élő, minden hájjal megkent montenegrói üzletember. Ambiciózus, jó kapcsolati tőkével rendelkezik, az alvilágban mindenki ismeri, és egyetlen vágya a meggazdagodás. A pénz élete szerelme, meg is tesz érte mindent. Persze ez nem feltétlen a törvényes út.


A négy férfi mellé kell egy bájos, kissé butácska nő, Alexandra, aki Maalúf barátnője. Mondhatni ő lesz a segítő, értelmi szerző, hiszen az értéktárban dolgozik. Feltűnik és meglepően fontos szerephez jut egy elég visszavonultan, nyolc labrador társaságában egy erdőben élő, magányos és titokzatos öregember is.

Minden résztvevőnek különleges szerepe van. Olyan egyedülálló képességekkel rendelkeznek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezt a nagyívű és merész rablást sikerre vigyék. Ehhez egy pilótára is szükség van, aki a helikoptert vezeti. Zoran megoldja ezt is. Hiába a sok riasztó, a páncélozott ajtó, ha a támadás fentről, a tető felől érkezik...  A könyv végére, az akcióra nagyon felpörögnek az események, hiszen a rendőrség kap egy fülest.A könyv első fele ugyan lassúbb, hiszen főként a karakterek bemutatására és a mindennapi életük leírására összpontosít, de Bonnier később bőven kárpótol. Nekem tetszett a háttér bemutatása is, a szereplők élethelyzetének felvázolása. Már-már szimpatikussá teszi hőseit, indokolva, mi is vitte őket a bűn útjára, mi az egyes személyek motivációja. Inkább talán dokumentum, tényregény ez, ami akciódús krimibe hajló eseményeket mutat be. Határozottan jól megírt, látványos képekkel ábrázolt, valós történetet ismerhetünk meg Borniertől. Külön erénye a történetnek, hogy nincs véres leszámolás, nincsenek áldozatok. A rablás ugyan sikerül, de még mindig van egy meglepő csavar a végén, amitől garantáltan leesik az olvasó álla. Kalandra fel, olvasd el, ismerd meg ezt a történetet!

A könyv filmes jogait már megvásárolta a Netflix, hamarosan látható is lesz ez a valóban izgalmas és látványos, eredeti ötleten alapuló rablás.
Jonas Bonnier (1963)

Regényíró, forgatókönyvíró és újságíró. Az uppsalai egyetemen végzett, irodalom-színháztudományt és pedagógiát tanult. Első regénye 1988-ban jelent meg, amit további hat követett.

2008-tól 2014-ig a Bonnier-csoport vezérigazgatója és elnöke volt. Jonas Bonnier a feleségével és két gyermekével jelenleg Miamiban él.Animus, Budapest, 2018
400 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633245804 · Fordította: Dobosi Beáta

2018. november 22., csütörtök

És most elmondom, hogyan lifteztem

Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem                                                                      
"Talán pont ezért jó ötévesnek lenni: még minden sarkon meglepetések várják az embert."


Dániel András neve kétségtelen, hogy a kuflikkal forrt össze. Ám ezért a kötetéért Az Év Gyermekkönyve - Illusztrátori díját nyerte el 2016-ban. A történet és csodás rajzai, színes világa simán überelik a kuflikat.

A mesekönyv már a fülszöveggel levett a lábamról: a cím önmagáért beszél, így aki nem szeret liftezni vagy nem utazna együtt háromszemű varázslóval az kerülje el ezt a könyvet. Aki viszont öt éves már elmúlt, de még nincs száz, és unta a csendespihenőket az oviban nyert ügye van. Ha egy felhőtaxizásra is kapható egészen bizonyos,hogy a kalandok sora vár rá.

Liftezni csodás dolog egy ötévesnek. Főhősünk unva az óvodai csendespihenőt lelép és liftesfiú lesz a húsz emeletes Le Pattant hotelben! Nem is olyan meglepő ez a tett egy olyan ovistól, akinek zöldbab a jele... Az enyém nem tudom már mi volt, talán alma, de nem zöldbab az bizonyos. Azért csak éljenek a zöldbabok! Az azonban biztos, hogy a csendespihenőket nagyon nem szerettem....

Mit tagadjam, az eredeti ötletekben bővelkedő, friss mai mese lenyűgözött. Nem csupán a megelevenedő képi világa, de humoros, ötletes szövegei, kikacsintós poénjai valóban mindenki számára élvezetes kikapcsolódást biztosítanak. Ötévesünk kalandjai rendkívül mozgalmasak, szórakoztatóak. Lendületes mese, párbeszédei szórakoztatóak, a szemnek is kellemes képei izgalmasak és látványosak.
Bevallom, amikor az alföldi kisváros első liftesháza elkészült, még a nyolcvanas évek elején, mi gyerekek bizony több alkalommal belógtunk "liftezni". Ám ilyen vicces és meghökkentő kalandokban sosem volt részünk. Talányok és rejtélyek sora tárul fel a lapokon. A húsz emelet mindegyikét furcsa és különös figurák népesítik be. A szereplők szerethetőek, a történet mozgalmas. A liftesfiúnak állt ötéves óvodás kalandjai zseniálisak. Dániel András egyedi világa, humora és ehhez illeszkedő képei egységet alkotnak.


                                                                                                   

Szenzációs rajzok, élénk színek, részletgazdag képek jellemzik a könyvet. Mind a szövegvilága, a történet humora, poénjai egységes kerek egészet adnak a rajzokkal. Liftezni valóban nagy kaland! Ötletes mese tulajdonképpen egyszerű, mégis nagyot szól, szerintem nagyon vicces volt olvasni. Legnagyobb erénye a humora mellett, hogy az ilyen valós mesék az olvasásra szoktatásban, a könyvek szeretetében is nagy eredményeket képes elérni a célközönségénél. Ami elég széles spektrum ugyebár.
Dániel András: 
( 1966. szeptember 21.) képzőművész, író.
Eddig 19 gyerekkönyve jelent meg, ezek közül a leghíresebb a tíz kufli mese mellett Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém).


Eredeti megjelenés éve: 2017
Pagony, Budapest, 2017
64 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634102373 · Illusztrálta: Dániel András

2018. november 19., hétfő

Nyúlcipő

John Updike: Nyúlcipő                                                                                       


John Updike Nyúlcipő című regénye életem egyik legfontosabb, meghatározó regénye. Amikor először olvastam a nyolcvanas évek elején Updike igazi "sztár-szerző" volt idehaza. A könyv már akkor is szinte egyidős volt velem. Eredetileg 1961-ben jelent meg, nálunk pedig a Modern Könyvtár sorozatban 1968-ban látott napvilágot.Akkor még semmit nem tudtam Updike életéről, munkásságáról, azt sem tudtam, hogy a Nyúlcipő Updike talán leghíresebb regénye. Főhőse Nyúl, azonnal a kedvencem lett. Kicsit talán én vagyok Nyúl, bár gyanítom ezzel nem állok egyedül.

Az idei ősz nagy szenzációja volt, számomra a szívmelengető hír, hogy a 21. Század Kiadó John Updike életműsorozatot indított. Ezer hála és köszönet érte! Updike végre visszatér a köztudatba, hiszen felnőtt egy újabb generáció, aki most megismerkedhet munkásságával.

"A sorozat nyitányaként a 2009-ben elhunyt szerző Nyúl-sorozata fog megjelenni, kezdve a Nyúlcipő című regény magyarul még soha nem publikált, teljes szövegével, Gy. Horváth László új fordításában." - olvasható a hírben.

Izgatott várakozással vettem kezembe most a könyvet. Ami igazából egy vadonatúj könyv, hiszen menet közben a szerző többször átírta, formálta a történéseket. Utoljára 1995-ben javított bele. Az pedig igazán izgalmas, hogy végre a teljes szöveg egyben olvasható. Mindehhez egy hangulatos, remek borító társul. Nem ragozom: Imádtam!

John Updike pályafutását újságíróként kezdte. Íróként az 1960-ban megjelent első Nyúl-regénye, a Nyúlcipő hozta meg számára a sikert. Főhőse Harry C. Angstrom, azaz a Nyúl történetét később a Nyúlketrec (1972), a Nyúlháj (1981) és a Nyúlszív (1990) és a Nyúlfark (2001) című regényekben folytatta. Itt említeném, hogy A Nyúlháj (1981) és a Nyúlszív (1990) Pulitzer-díjat nyertek.


A regénysorozatban Updike az amerikai kisember életét ábrázolja, követi nyomon. Az ötvenes évektől a Reagan-korszakig jutunk, az amerikai társadalom életének hatásait is beépíti és megjeleníti. Nem mindennapi családregény ez a sorozat.

Harry „Nyúl” Angstrom menekül. Leginkább önmaga elől.
A nem régiben még menő kosaras és rajongott középiskolai sztár, nyugodt idilli kertvárosi mintaélettel, de most, huszonhat évesen már férj és családapa. A hirtelen jött elkötelezettség felelőssége, a felnőtté válás rögös útja lelkében harcban állnak. Hol a józan esze, hol pedig ösztöneinek engedve a szexualitás vívja csatáját a családi kötelékek, saját érdeke és a társadalmi kötelezettséggel szemben. Amikor ráébred, életének a legfontosabb eleme már nem is önmaga, hanem a gyereke, ami bizony sok-sok lemondással, felelősséggel jár felnevelni.
Fontos megjegyezni, hogy Updike még a szexuális forradalom előtt (1950-es évek vége felé járunk) szókimondóan nyíltan írt a szexről, jó néhány tabut ledöntve a témával kapcsolatban. Kétségtelen, hogy ez is a siker egyik eleme. Elképesztő pontossággal tud emberi helyzeteket megjeleníteni, érzékletesek a szereplői lelkében dúló viharok. Kíméletlen őszinteséggel adja vissza a problémákat, amit magunkénak érezhetünk. A fiatalon megkötött házasság, a rózsaszín álomköd múltával már a leendő társ sem az, akinek eleinte gondolta. Janice pedig szintén nem áll a helyzet magaslatán. Már pedig ennek a kapcsolatnak egy életre kellene szóljon. Ott van Nelson, a fia is, ott téblábol, akiért felelősséggel tartozik. Oda a szabadság, munka van, ez a mókuskerék pedig szokatlan még Nyúlnak. Keresi a menekülőutat. Elsődlegesen Ő áll a középpontban. Lelki vívódásai, érzései, háborgó vágyai. Ez a menekülése Harryt azzal szembesíti, hogy magának is hazudott. A vélt, remélt boldogságot képzelve az fényévre került. Avagy: anyám, én nem ilyen lovat akartam!A kapcsolatot Janice viselkedése is nehezíti. A fiatal nő éppen úgy nem tud mit kezdeni magával, a hirtelen jött anyasággal és a tébláboló kisfiúval. Az asszony méla, szinte utálkozó unatkozása mintegy eljövendő életük szürkeségét vetíti előre. Baljósan körvonalazza leendő boldogtalanságukat. Igazából egyikük sem tud, nem is akar megfelelni sem egymásnak, sem a társadalmi, szülői elvárásoknak. Két éretlen fiatal küzdelme ez. Harryt menekülésre készteti, ő lép hamarabb. Bár ezzel a helyzet nem igazán oldódik meg, de időt nyer. Gondolkodhat sorsa felett. Apának lenni is hatalmas felelősség, fel kell nőnie Nyúlnak ehhez a feladathoz.

Életük szürkeséget nem tudja elfogadni, ideálokat, álmokat kerget. Ez a szülei besavanyodott házasságában, apja robotéletében vagy az apósa pitiáner ügyeskedései mellett anyja és anyósa örök elégedetlenségében testesül meg előtte. Ez vezet az első szökési kísérlethez, ami csak egy eszeveszett autózássá válik. Ki akar törni, utat keres, időt akar önmagának.

A második már egy prostituált karjai közé vezet, ahol Ruth-ban az igazi szerelem csalóka ígéretét látja. Innen Nyulat hamar visszarántja a kötelesség, a szülők ostroma és a munkáját odaadó kitartással végző, lelkes pap. Nem mellékesen Janice közben megszüli második gyereküket. A családi béke elég rövidre szabott lesz.
Mi vezet ahhoz, hogy Harry Angstrom ismét felvegye a nyúlcipőt? Egy korántsem hétköznapi tragédia. S hogy merre, meddig szalad Nyúl? Erre a választ a Nyúlketrecben kapjuk meg."A káprázat lökést ad neki. A keze magától emelkedik, de már előtte érzi a szelet a fülében, sarka lassan csattog a járdán, majd az édes pániktól máris könnyedébben, gyorsabban, és fut. Fut. Ó, hogy fut!"
"Updike mindent tud a férfi lelkéről, és bár ma minden mást jelent, mást a szabad világ, mást a férfi, és mást a lélek, ennél bölcsebb, szórakoztatóbb, mulatságosabb és fájdalmasabb olvasmányt nem találsz!"

Bárdos András a 21. Század Kiadóvezetője

Eredeti mű: John Updike: Rabbit, Run
Eredeti megjelenés éve: 1960
XXI. Század, Budapest, 2018
352 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155759703 · Fordította: Gy. Horváth LászlóJohn Updike: 1932. március 18. (Amerikai Egyesült Államok, Shillington, Pennsylvania) 2009. január 27. (Amerikai Egyesült Államok, Beverly Farms, Massachusetts)

író, forgatókönyvíró. a New Yorker folyóiratnak írt cikkeket és kritikákat, és itt jelentek meg első novellái és versei is. 1957-ben azonban úgy döntött, hogy minden idejét a szépirodalomnak szenteli.
Regényeinek magyar fordításai Göncz Árpád, Réz Ádám, Ungvári Tamás tolmácsolásában olvashatók.


Pulitzer-díjjal tüntették ki a Nyúl-sorozat két regényéért A Nyúlháj (1981) és a Nyúlszív (1990) Kétszer kapta meg az egyik legrangosabb amerikai irodalmi elismerést, a National Book Awards-ot.
76 éves korában tüdőrákban halt meg 2009 január 27-én.
2018. november 17., szombat

Őzike

Samuel Bjørk: Őzike

                                                             

Nagyon vártam ezt a könyvet, így lehet egy kicsit elfogultan értékelek most. Alapból kedvelek mindent, ami skandináv. Nem csupán a krimiket, szépirodalmat is, ám a krimik egészen mások, mint az európai vagy amerikai szerzők munkái. Valamit nagyon tudnak. Persze, nem tagadom volt azért néhány csalódásom itt is, de ez így kerek.
Összességében nézem ezt a sorozatot, aminek ezen része is bőven a jobbak közül való.
Az erőssége a két nyomozó párosa, kedvelem őket. Az "apafigura" képében tündöklő, idősödő Holger Munch és az ikertestvére halála miatt zaklatott Mia Krüger. Tényleg bajban vagyok az értékeléssel. Ha nagyon kritikusan nézem erős négyes, de annyi újat hozott és a végén a meghökkentő lezárás kiérdemli az öt csillagot tőlem. A befejezés egy új dimenziót nyithat a sorozatban, kíváncsi leszek, merre kanyarodik a szereplők sorsa. Vajon mit főz ki nekünk Samul Björk? Elég merész lezárást kapunk, annyi bizonyos.


Elsőnek is az ügy tetszett. Váratlan fordulatban nincs hiány. Izgalmas, különleges, elég beteg a történet. Különösen a gyilkosságok kivitelezése, az ártatlan áldozatok miatt. Aki eddig hiányolta, hogy csak egy hulla volt a történetben, itt bőven megkapja. Sorozatgyilkosunk meg sem áll négy áldozatig. Amikor Mia kiteszi a pontot a megoldásra, nos ott is lesz még áldozat.Talán ezt lehetne Samuelnek felróni, hogy nagyon igyekezett jót adni az olvasóknak. Akik együtt nyomoznak, agyalnak Miával és Munch felügyelővel.

Ám egy zaklatott, kesze-kusza történetben találjuk magunkat. Mint egy mámoros, kábítószeres utazás ez a történet, ami egyébként fontos alapelem. Mi sül ki ebből? Egy jó krimi. Csak ki kell várni a megoldást, ami elég érdekes véget ér. Természetesen a végén minden mozaik a helyére kerül. Karakterei kellően sötétek és különlegesek. Feszült, izgalmas, megfejthetetlen a történet. A sok apró, elszórt morzsából egyszerűen képtelenség jól következtetni, összerakni a történéseket. A menyasszonyi ruhához elég furcsa kiegészítő a Glock, ám nagyon hasznos! Ahogyan a fényképezőgép és egy régi mese is izgalmakra ad majd okot.
Jó könyv ez, hiszen kellőképpen lekötötte a figyelmemet. a történetvezetésben pedig akad deja vu érzése az olvasónak. Samuel feleleveníti a két előző kötet lényegét. Az áldozatok háttér történetei felvillantanak és ábrázolnak a műfajban szinte alapkövetelményként jelentkező társadalomrajzot és itt kritika is megcsillan. Gabriel karaktere az egyik kedvencem, sajnálom, hogy ő most is keveset szerepelt.
Ami üdítően dicséretes, hogy mind Munch sorsa, mind pedig Mia élete végre révbe érkezik. Mia már valóban képes a változtatásra, elszántan tesz is erre lépéseket, erős késztetése van lezárni a múltat.
Ami azonban utána nyúl. Mia köré épül az egész cselekmény, ő a főszereplő . Sajnos ezt Mia is elég későn veszi észre, de ez is az izgalmakat fokozza. Még többet megtudunk Mia ikertestvéréről, Sigrid halálesetével kapcsolatban is tiszta víz kerül a pohárban. Borongós hangulatú, kellően beteg történetet olvashattam a kedves cím ellenére.


Ezért is vagyok bajban, itt minden utalás spoiler lehet. Legyen elég annyi: A nyomozás, a szálak kigubancolása aprólékos, tetszett. Talán Afganisztánt talán nem kellett volna idekeverni, az kicsit sok volt már. Nélküle is erős lett volna a történet. Furcsa érzéseket hagyott bennem ez a könyv. Talán az első kettő feszültebb volt. Több volt az adrenalin a cselekményben. Az eleje most is nagyon nagyon izgalmas, amit a szerző tudott fokozni. A borító is jól illeszkedik a történethez és a címhez. Nagy erénye a sorozatnak, hogy egységesen zseniális a fordítás, amit garantál Papolczy Péter személye.

Jó volt olvasni arról, lehet még boldog befejezés, van élet a válás után is. Holger Munch újra boldog. A végén a Mia sorsát érintő mondatot kétszer is elolvastam, mi van?? Mi lesz itt a következő részben? Izgatottan várom!


                                                                                                         

Samuel Bjork: (írói álnév) 1969. május 12.

Eredeti neve Frode Sander Øien. Első színdarabját huszonegy évesen írta, összesen öt színdarab is a nevéhez fűződik. Két nagy sikerű regénye jelent meg. (Magányos utazó, A bagoly röpte). Dalokat, zenét is ír, eddig hat albuma is megjelent.
Jelenleg Trondheimben, Norvégiában él és dolgozik.


A könyv fülszövege:

Karácsony estéjén egy idős férfi vezet a hegyek között. Egyszer csak feltűnik valami az úton a sötétben, a férfinak épphogy sikerül lefékeznie. A kocsi előtt a hófúvásban egy kisfiú áll elkékült szájjal. Őzagancsot visel a fején.
Tizennégy évvel később fiatal lány holttestére bukkannak az egyik hegyi tóban. A lány
balettruhát visel. A parton egy fényképezőgépet találnak felállítva. A helyszínen előkerül
az Oroszlánszívű testvérek című meseregény egyik kitépett lapja.

Mia Krügert továbbra is kínozza ikertestvére halála. Holger Munch fizetés
nélküli szabadságot vesz ki, hogy gondját viselje balesetet szenvedett lányának. Egy nyomozónak azonban nem lehet magánélete. Egy különös ügy egyiküket sem hagyja nyugodni. Arról azonban sejtelmük sincs, hogy hamarosan mivel találják magukat szemben.

Samuel Bjorköt első krimije, a Magányos utazó tette népszerűvé világszerte. A regényt mintegy harminc országban kiadták. A folytatás, A bagoly röpte szintén sikerkönyv lett.Athenaeum, Budapest, 2018
350 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632937809 · Fordította: Papolczy Péter

2018. november 16., péntek

Az emberszerelő

Nógrádi Gergely: Az emberszerelő                                                                                                


Vannak könyvek, amik már megjelenésük előtt felhívják magukra a figyelmet. Talán egy hatodik érzék súgott, hogy ez a könyv kell nekem. Annak ellenére, hogy bevallom jószerével elég keveset tudtam Nógrádi Gergelyről, eddigi könyveit nem olvastam. Már a kötet címe is elég kíváncsivá tett, a borító pedig szívmelengető régi téli emléket idézett bennem. A novellát mint műfajt pedig szeretem olvasni.


Nehéz most két nappal olvasás után véleményt írni erről a könyvről. Az egészen biztos, hogy azonnal a szívembe zártam, kedvenc lett az idei termésből. Lebilincselő olvasmány, tanulságos életmese, megrendítő novelláskötet. Még mindig a hatása alatt vagyok. Ez most ütött. Az év egyik legmeghatározóbb könyvélménye lett. Nógrádi őrzi a novella szabályait: tömör, kifejező és kikerekedik, eljut A-ból B-be. A sok valós élethelyzet megjelenítése lendíti a szöveget, gördülékennyé teszi. A mindennapok egyszerű hősei jelennek meg az írásokban.

Tetszett, jó volt olvasni, elmélyedni, megmártózni ebben a világban, amit megidézett a lapokon a szerző. Imádtam a keserédes hangulatát, képeit, nyelvezetét. Olyan kis bonbonok ezek a történetek, amik sajnálatosan pontosan tükrözik, adják vissza felgyorsult világunk szereplőit. Minden bújával, bajával, irigységgel, gonoszkodással, bánattal és gyilkos kórral megtűzdelve. Mégis valahol az egész kötet az élet szerettéről, tiszteletéről szól, ott van a remény is. Az odafigyelésre, valódi törődésre hívja fel a figyelmet. Ami sajnos tapasztalom magam is, egyre ritkább. Mindenki rohan, hajszolja a pénzt. Alig érünk rá figyelni a másikra, elmerülünk saját bajainkba, egymásra sem jut idő, futtában szeretünk.Teljesen másra számítottam, mint amit kaptam, igazi meglepetés ez novellás kötet. Külön erőssége a kötetnek az egységesen magas színvonal. A szeretet ünnepe közeleg, most még jobban kellene a törődés, egy mosoly, egy simogatás az elveszett lelkeknek, a magányosan élőknek. Gondolatébresztő, és egyben elszomorító történetek voltak ezek. Nehéz témák jelennek meg a novellákban, amikről nem szívesen beszélünk. A tizenhat történetben benne van a jelen világunk lenyomata. Emberi alakjai jellemzőek és itt élnek közöttünk. Kisemberek, akik a boldogságot keresik, vágynak egy jó szóra, ölelésre, reménytelibb jövőre. Rámutat, hogy az elvakult gyűlölet csupán további bajok forrása lehet. Valóban megmérgezi a saját lelkünket is, értelmetlen lényegében.


Olvasás közben azt éreztem többször is, jó lett volna megölelni, megvigasztalni, vagy csupán egy bátorító mosolyt küldeni a szereplőknek. A címadó írás igazán megható, optimista lendületet ad az egész kötetnek. Az egyik legvidámabb ez a történet. Ami elromolhat, az ugye el is romlik egyszer. Nem tudni, az egyénre, az emberi lélekre mennyi a szavatosság, a kihordási idő. Néha nem árt egy átvizsgálás, ebben is segít ez a kötet, hogy ne legyen szükség "emberszerelőre". Megelőzni ugye, egyszerűbb lenne mindig. Talán ebben segíthet Nógrádi Gergely kötete.

Ezen novellák mellett számomra a két Füge történet, Apuci, Maflicsek és A történetgyűjtő volt legjobban szívszorítóan izgalmas. Megható és erős érzelmeket generál, Nógrádi az érzelmek varázslója. Finoman lírai húrokat pengetve andalít és gondolkoztat egyszerre. Megdöbbentően idilli és egyben naturalista történetekkel igyekszik az olvasó szemét rányitni a körülöttünk lévő világra. Tükröt tart nekünk, és ez a tükör kissé groteszk képet mutat.

Ugyanakkor a Pótvizsga és a Hóangyalkák döbbenetes feszültségű drámát hordoz. Krimibe ágyazott történetek, amik regényben is megállnák a helyüket. Letaglózó, főleg mert gyerekek a főhősei. Akik csupán szeretetre, megértésre vágynak. Az érzelem mentesség, a szeretethiány maradandó károsodáshoz vezethet.  kirekesztés pedig még jobban súlyosbító tényező. A Győzelem! börtönvilága is nagyon erős írás.

Sajnos a valóság mindig rosszabb, ez talán nem is az írói képzelet termése. Az Ördögbögyörő két lánytestvérének sorsa is rövid és tömör, erős életmese. A sors játékai vagyunk, kiszolgáltatva minden szeszélyének. A lezáró Harapj az almába! novella már-már egy izgalmas mai történetével kisregény. Üdítően jó befejezést ad. Remek áthallásai, a megidézett családi idill működik. Szeretetmorzsák, amik elkísérnek és meghatározóak életünkben. Maradandóan szívbemarkoló történetek ezek.


Nógrádi Gergely novellái nagyon jók, a kortárs magyar olvasmányaim közül az idén az egyik legjobb. A könyv recept nélkül kapható a könyvesboltokban! Mindenkinek ajánlom! Lélesimogató, káros mellékhatások nélkül. 


ITT tudod a kiadótól kedvezménnyel megszerezni! Ne hagyd ki!
Nógrádi Gergely: operaénekes, kántor, író, újságíró.

1971. február 7. (Budapest) –

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi, Budapest, 2018
432 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634751076

2018. november 15., csütörtök

Rendszerújra

Dragomán György: Rendszerújra 
Szabadulástörténetek


                                                                                   

"Mindegy is, hogy miből van, a lényeg, hogy két részre ossza a világot, hogy elválassza az itt-et az ott-tól."
Dragomán György Rendszerújra című novellagyűjteménye már a könyv borítójával figyelmet érdemel. Talán az idei egyik legötletesebb, legeredetibb könyvborítója ez. A novellák a szabadulást olyan módon járják körbe, hogy az olvasó képzeletét is megtornáztatja. Múlt, jelen vagy éppen a jövő kitörési pontjait keressük, feszegetjük a határokat ezekben a történetekben. A stílusa engem nagyon megfogott.


Az első oldalaktól kezdve él a teremtett saját világa, egyedi atmoszférája van. Tetszett ez a furcsa világ, bár egyáltalán nem kedvelem a fantasztikumot a sci-fi és a disztópia elég távol áll tőlem. Néhol úgy éreztem, ingoványos terepre tévedtem. Egy-két novellával kicsit nehezen boldogultam, ám ahogy haladtam előre az olvasásban úgy engedett egyre közelebb magához a könyv. Kerestem és rátaláltam a szabadulás lehetőségeire, ahol múlt és jelen kavarog a jövő képeivel. Változatosak a novellák, mind a témáiban, mind pedig a stílusában. Dragomán György tizenöt év terméséből válogatta novelláit.

Volt ezekben az írói képekben, történetekben valami, ami magával ragadott. Gondolkodásra késztetett olvasás közben, vitt ez a furcsa hangulatú írói fantázia. Nem ez az első olvasásom az írótól, mégis talán ez az egyik legeredetibb hangulatú történetfűzére. Nem hasonlítgatnám, szerintem felesleges. A politikai és társadalmi rendszerek béklyói által megkötött, boldogságkereső kisember álmai vágyai mellett az elképzelt, vágyott békés és boldog élet reménye van a történetekben. A romokon is nyílik virág. A városokat újra lehet építeni, a földet megművelni, de a lelki pusztítást nehezebb kiheverni. Zsigerig hatol és nemzedékeken át kísérthet a félelem. Nagyon kifejező az alcím. Szabadulástörténetek a fantázia segítségével lépünk át határokat. A mindennapok, álmok és vágyak keverednek a történelemmel. Ezekben a novellákban érzésem szerint a remény még ami szerepet kap.


Számomra a címadó írás mellett a Puskák vagy galambok és a Rabság lett kedvenc. Az biztos, hogy nem kifejezetten vidám írások ezek, néhol kemények, kegyetlenek, ettől valósak. Elgondolkodtat, és mégis szórakoztat is. Néhol mosolyt is csalt elő. A Döghecc apró írásai különösek, ezek a kitalált kis történetek nagyszerű kerek egészé állnak össze a végén. Tetszettek még a Gát, Kavics vagy az Új lakóhelyünk novella. Mindegyikre jellemző, hogy érzékenyen mutatja be az emberi lelket. Azokat a gondolatokat, ami foglalkoztatja, mozgatja és viszi előre a világban. Ami meglepett, hogy ezek a novellák tizenöt év termései, az első még 2003-ban keletkezett, míg a befejezés idén nyáron.

Dragomán György írása szenvedélyes, művészi erővel és hitelességgel képes ábrázolni az elképzelt világot, ami bizony sok esetben már maga a valóság. Nem csupán az egyén személyes szabadsága, de a véleményünk és a gondolataink szabadon vállalása is ott van a történésekben. A történetek erős érzelmeket képesek kiváltani. Volt egy kis múltidézés, de érdekes módon a fantázia alkotta jövő, elképzelt vágyott valóság is izgalmas volt. Élvezettel olvastam, lekötöttek az írói képek, a történetek hangulata, atmoszférája.

Egy izgalmas élmény, új felfedezés. Tetszett, bár nem lett kedvenc, az Oroszlánkórus vagy a Fehér király közelebb állt hozzám. Dragomán György továbbra is az egyik kedvenc kortárs íróm. Tetszetős motívumai, írói képei, metaforái néhol hosszan hömpölygő mondatai lenyűgöznek.

Az írói stílus és a fogalmazása tökéletes volt. Szerintem jól sikerült könyv, mindenkinek bátran ajánlom. Színes és eredeti az általa teremtett világ, ami megfogja megdolgozza az olvasó lelkét, szívét, képzeletét. Olvasmányos, izgalmas, történetek gyűjteménye a könyv. Végig fenntartja a figyelmet, erős érzelmeket képes generálni.
Dragomán György : 1973. szeptember 10. (Marosvásárhely) író, műfordító
Regényei: A pusztítás könyve - 2002, A fehér király - 2005, Máglya - 2014, az Oroszlánkórus novelláskötet 2016-os megjelenés. A József Attila-díjat 2007-ben nyerte el.
Felesége Szabó T. Anna költőnő, akinek tavasszal jelent meg Határ címmel kötete, októberben pedig Ár címmel verseskönyve.
Magvető, Budapest, 2018
260 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631437782

2018. november 12., hétfő

Tengeri birodalmak

Roger Crowley: Tengeri birodalmak 
Végső csata a mediterrán térség feletti uralomért
1521 - 1580                                                                                                   
Az események megelevenítése, maga a könyv először is lenyűgöző! Nem csupán a külcsín, de a belbecs is kiváló. Történelmet kedvelő olvasóként nem gondoltam, hogy a Földközi-tenger a 16. században ilyen jelentős és fontos hely volt.
Ez az egyik legizgalmasabb történelemkönyv, amit az utóbbi években olvastam. Nyilvánvaló, hogy
a szerző alapos felkészültséggel bír, eredményes kutatásokat végzett, mielőtt ezt a könyvet megírta.
Az olvasó olyan kalandos, mozgalmas és élő, színes történetnek lehet részese, ami ritka. A filmszerűen látványosan megírt harcok, érdekes karakterekkel megtöltött cselekmény mellé izgalmas történetmesélést kapunk. Az érthető beszámolókat olvasva képet kapunk a törökök és Európa háborújáról. Arról, amiről történelemórán nem, vagy alig esik szó. Ez egy olyan könyv, ami a történelem nagyszerűségét igazolja, úgy, ahogyan a tankönyv nem is lehet képes. Számos magyar vonatkozása is van az eseményeknek. Izgalmas volt erről olvasni. Az utószót és szerzői megjegyzéseket ajánlott elolvasni. Remek kiegészítést adnak az eseményekhez. Egyébként a könyv sikerét bizonyítja, hogy 2014 után, már második kiadásban jelent meg idén.
Ez a történet teljes meglepetésként ért. Szó szerint nem tudtam letenni, sodort, vitt a történet. Nem sokat tudtam arról, hogy a Földközi-tenger a 16. század egyik legnagyobb háborús zónája volt. Nagy Szulejmán szultán csaknem öt évtizedes uralma alatt az Oszmán Birodalom hatalma csúcsára jutott.. Crowley úgy meséli el az eseményeket, mintha az a közelmúlt történelme lenne. Az ábrázolt időszak a 16. század hatvan évét tartalmazza, a Földközi-tengeren zajló eseményekre összpontosítva mutatja be a hatalmi harcokat, azok hátterét. A korai harcoktól a lepantoi meghatározó öt órás csatáig jutunk el. A könyv három részre osztható: elsőnek a tengeri hatalom megszerzésére irányuló harcok, eseményeket ismerhetjük meg, majd a második rész Málta ostromában csúcsosodik ki. A harmadik rész a végjáték, ahol közel hatszáz hajó és gálya vett részt. Elképzelhető, mennyi keresztény rabszolga mozgatta ezeket a hajókat. A csata egyben a kézi erővel hajtott hajók utolsó nagy ütközete lett, a gályák helyét ezután átvették a vitorlások.Málta a Földközi-tenger nyugati medencéjének kulcsát képezte.A máltai ostrom különösen gazdag és színes, mozgalmas részletekben elevenedik meg. A háború olyan mélyen személyes, hogy a pazar pompák és a hatalmi őrületek fontos elemei voltak a csatának. Crowley leírásából könnyű elképzelni azokat az érzelmeket, amelyeket a két félnek éreznie kellett: a félelem, büszkeség és vallási elvakultság, ami ördögi dühvel párosult, hogy elpusztítsa az ellenséget. A kereszténység és a muzulmánok párharca rengeteg kegyetlenséggel párosult. Itt csak egyetlen út lehetett: vagy a győzelem, vagy halál. Végig úgy tűnt, hogy a sors kedveli a törököket, mivel ismét átjutottak a Földközi-tengeren, végső sikerük pedig Málta elfogása volt. Szulejmán grandiózus hódító tervei között a kereszténység utolsó szabad, jelképes városának, Rómának az elfoglalása is szerepelt. A hadjárat előfeltétele volt Málta, majd Szicília bekebelezése lett volna. Végül ezzel a Lepanto-i csatával a törökök csúfosan elbuktak, így  minden részvevő fél számára véget vetettek a tenger feletti hatalmi versenynek.A regény brutális csúcspontja 1565 és 1571 között zajlott, hat évet felölelő háborúban csúcsosodik ki. Málta ostromát lendületes, epikus képekkel jeleníti meg a szerző. Lepanto a világtörténelem egyik legdrámaibb napjait élte, amelynek eredménye a mai mediterrán világ határait rögzítette. Crowley részletesen bemutatja ezeket az eseményeket, azok hátterét. Alaposan dokumentálja a kutatásait, a könyvet színes festmények és fekete-fehér rajzok teszik szemléletesebbé.

Ez idő alatt az oszmán birodalom céljai ütköztek a kereszténység problémás és védekező tevékenységével Nyugat-Európában. Legtöbbször az egykori belső egység túllépte a Nyugat gyakran széttöredezett és kölcsönösen egymással versengő érdekeit: a Pápának saját elgondolása van, Franciaország saját érdekeivel foglalkozik, a Szent Római Császár befolyása bővítésére törekszik, Spanyolország többnyire érintett a Nyugat-mediterrán térségről és a velenceiektől, akik minden oldalról megpróbálják megvédeni saját kereskedelmi hálózatukat. Újra és újra a sors úgy tűnt, hogy kedveli a törököket, mivel ismételten átverekedtek a Földközi-tengeren, végső sikerük pedig Málta elfogása volt, amely a tenger közepén áll. Végül a Corinthi-öbölben fekvő Lepanto-i csatában a törökök minden fél számára szörnyű áron legyőzték őket, és véget vetettek a tenger feletti versenynek.

A szerző szándéka, hogy a törökök motivációinak és a nyugat küzdelmének ábrázolásával, elsősorban a pápaságnak, a velenceieknek, a spanyolországi II. Fülöpnek és a Máltai Lovagok érdekeit ütközteti, hogy szembenézzenek a látszólag elkerülhetetlenül a világra telepedő oszmán birodalommal. A máltai lovagok vereségük után La Valette nagymester vezetésével alapították meg a Málta-i lovagrendet, és folytatták háborút az iszlám ellen. Másik érdekesség, a lepantói csatáról, amelyben Miguel Cervantes, a Don Quijote későbbi írója is részt vett, hogy itt vesztette el a bal kezét

Crowley elbeszélése végig lendületes marad, viszi az olvasót, nemcsak a konfliktusokat, hanem a mögötte levő embereket és motivációit is bemutatja. A harcok részleteit, az erőszak és a barbárság jellemzőit mindkét oldalon, amely megdöbbentheti a mai olvasókat.
Ez egy csodálatos könyv volt, izgalmas és informatív. A Tenger birodalmak egy olyan időszak lenyűgöző története, amelyről keveset tudtam. Maga a könyv jól megírt, alapos részletességgel, szemléletesen ábrázolva az akkori hatalmi viszonyokat.

Határozott ajánlom mindenki számára, akik érdeklődnek a történelem iránt. A könyv egy rendkívüli korszak átfogó áttekintésével ismerteti meg az olvasót.Roger Crowley (1951)

angol nyelvet és irodalmat tanult a Cambridge-i Egyetemen, majd Isztambulba költözött. Ma az angliai Gloucestershire-ben él, és ismeretterjesztő történeti műveket ír. Fő témája a mediterrán térség története, Velencéről és Konstantinápolyról is jelent meg könyve. A Tengeri birodalmak 2008-ban látott napvilágot, és a Sunday Times Az év történelemkönyvének választotta. A hajós családból származó brit író rengeteget utazik: az elmúlt években körbejárta a Fekete-tenger partvidékét, jelenleg Szicília körbehajózására készül. A Park Könyvkiadónál megjelent:
Tengeri birodalmak (2014) 1453, Konstantinápoly utolsó nagy ostroma (2016) Kalmárköztársaság (2018)
Antonio de Brugada képén gályák összecsapásaPark, Budapest, 2018
452 oldal · ISBN: 9789633555002 Fordította: Varga Benjámin

2018. november 10., szombat

Ripityom

Vajda Pierre: Ripityom 
Jávor Pál, aki kétszer halt meg

"A film izgató kaland, a színház meg örök szerelem."

Jávor Pál életét alig ismertem, munkásságát is csupán nagy vonalakban. Nagymamám rajongott érte, filmjeiből a legismertebbeket láttam. Tudtam, hogy itt született hozzám közel a szomszédban, Aradon, hogy Amerikába is kijutott, ahol nem lett igazán sikeres, majd betegen hazatért meghalni.
Számomra csupán egy régi nagy legendás név volt, aki korának férfisztárja, bálványa volt. Így aztán igen nagy kíváncsisággal vettem kézbe Vajda Pierre róla írt könyvét. Kétségtelen, hogy nem a szokvány színészéletrajzot kaptam. Alapos, mozgalmas és színes kordokumentum, valódi háttéranyag a Ripityom kötet. Izgalmas és tanulságos volt megismerni a színház és a film világát, azok szereplőit, egymáshoz való viszonyát. Mindezt a történelem viharainak kereszttüzében.

Jávor Pál, talán mert "szerelemgyerekként" jött a világra igazi szép ember, jelenség volt, valódi bálvány. Nyugodtan kijelenthetjük, nem csupán a nőké, hiszen a férfiak igyekeztek mozdulatait, mosolyát vagy stílusát utánozni. Erre a jellegzetes "Jávor-bajusz" is jó példa.

Mégsem ezekről szól elsődlegesen a kötet. A színész álarca mögötti embert, a valóságot hozza közel, mutatja be az olvasónak. Hatalmas kutatómunka lehet a kötet mögött, érezhetően kidolgozott és jól felépített a regény. Megismerjük anyjával való kapcsolatát, mulatozásait, az amerikai sikertelenség okait, sőt azt is, miért is menekült el Amerikába. A beteg, lelkileg összetört férfi érzéseit, gondolatai alapján pontos és szemléletes képet kapunk az akkori hazai társadalomról, ami elég szomorúan hajaz a mai valóságra több ponton.Bár 80 filmben játszott, kiváló színpadi alakításait jegyezték fel a krónikák, elsődlegesen a történelmi eseményeket, és különféle ideológiai nézőpontok ütközéséből adódó meghurcolások, börtön és letiltások háttere került a középpontba. Adott egy adag nagyon gazdag, sok információt tartalmazó regény, ami valóban a kulisszák mögé engedi belesni az olvasót. A szerző jól felkészült, gondosan megírt kötetet ad az olvasónak. Mit gondolt, érzett Jávor, hogyan élte meg a meghurcoltatásokat, saját vagy kollégái eltiltását, a kirekesztést a Nemzeti Színházból? Aminek egyik fő oka, az volt, hogy egy elvált, két gyermekes nőt választott élete társául. Ráadásul, Landesman Olga származását tekintve zsidó volt. A hatalom ezt nem tudta megbocsájtani. Ugyanakkor Olga remek társa, segítő támasza volt végig Jávornak. Méltó lelki társat találtak egymásban.


A kötet számos akkori díváról is elárul a figyelmes olvasónak apró titkokat, képet kapunk a korabeli filmártásról is. Karády Katalin mellett, akivel hét közös filmet forgattak, olvashatunk Muráti Liliről, Tolnay Kláriról, Szörényi Éváról és Szeleczky Zitáról vagy a csodálatos Ágay Irénről. Együtt játszott a "három Gyulával" (Gózon, Kabos, Csortos), Latabár Kálmán és Páger Antal partnereként is láthattuk. Major Tamás nem meglepő módon többször is feltűnik, elég negatív megközelítésben, ami sajnálatosan igazolta emberi gyarlóságát a kiváló színész tudása mellett. Olvashatunk korabeli filmkritikákról, vagy éppen a Ripityom szó keletkezéséről, magáról a dalról, ami kifejezetten Jávor kérésére született és lett az egyik védjegye.

                                                                                                                   

"Ebben nagyon jó volt, minden bánatát, elfojtott indulatát, csalódását ebbe az értelmetlen indulatszóba préselte: ripityom. Verje meg az isten azt a világot, amelyben neki azt mondhatják, hogy váljon el zsidó származású feleségétől, ha a nemzet színházában akar maradni."


Legizgalmasabb a börtönévek és az Amerikai kitérő, majd a reményteljes hazaérkezés mámora. Amit a korán jött súlyos betegsége gyorsan lezárt. A nagy sármőr, mulatozásairól ismert kiváló színész megadta a módját, volt bátorsága belenevetni a halál szemébe. Legenda volt már életében. Amit a politika és a betegsége sajnálatosan elég rövidre hagyott, a kettő között van összefüggés, ez nem is kérdéses. Alig 57 év jutott neki. Sírja a Farkasréti temetőben található, tízezrek kísérték utolsó útjára.
Sajnálatos, hogy életében nem becsüljük meg eléggé kiválóságainkat. Ellehetetlenítjük, elüldözzük, meghurcoljuk. Haláluk után pedig istenítjük. Sajnos úgy látom ez semmit nem változott a jelenben sem. Igazi sírva-vigadós, jellemzően magyaros a történet.


Minden filmrajongónak és történelmet szertőnek színes érdekességekkel szolgáló, elgondolkodtató kötet a Ripityom. 

Csak ajánlani tudom, érdemes megismerni!


A könyv megrendelhető ITT!A könyv mellé érdemes a filmjeit is megkeresni, újra megnézni. Élmény lesz!Vajda Pierre eredeti foglalkozására nézve filmrendező, az utóbbi években televíziós gasztronómiai szakértőként lett ismert, szenvedélye minden, aminek köze van az evéshez, főzéshez. Aztán egy megvilágosodott pillanatban Jávor Pál oly sok változatban ismert arca, gesztusai jelentek meg Pierre képzeletében, egyre sürgetőbben arra kényszerítve őt, hogy nézze újra a filmjeit, kutasson, ismerkedjen a Jávor-jelenséggel, a korral. Ez érlelte Pierre-ben, hogy ha enni, írni és filmezni is akar egyszerre, akkor írjon regényt, a közel nyolcvan Jávor-film után, egy összefoglaló nyolcvanegyediket, egy igazi Jávor-filmet. Ez a Ripityom.


                                                                                                 

Athenaeum, Budapest, 2018
448 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632938301

2018. november 8., csütörtök

Mississippi vér

Greg Iles: Mississippi vér                                                                                       


"Ki fog derülni az igazság. Így vagy úgy. Egyszer s mindenkorra."Greg Iles monumentális Penn Cage sorozatának lezárása. Gyerünk, irány Natchez! Talán a legjobban várt könyv az idei megjelenésekből.

Hihetetlen érdekes, valós és brutális történet, a faji előítéletekről és a gyűlölet világában enged bepillantást. Rendkívül olvasmányos és szórakoztató az egész trilógia. A Lángoló kereszt olyan kivételes krimi és történelem hatásos egyvelege, amit kevés szerző tud megalkotni ilyen magas szinten. Fajgyűlölettel, a Ku-Klux-Klán és a felfestett politikai háttér egészen a Kennedy-gyilkosságig nyúlik vissza. Elgondolkodtató, letehetetlenül mozgalmas és izgalmas a regény, ami a Cage és a Knox család személyessé váló háborújába torkollik. Igazi családregénynek is olvasható, ami a krimibe oltott történetből kibontakozik. Tény, hogy a kép elég nyomasztó, ugyanakkor hibátlanul éles a társadalmi háttér ábrázolása.Az hogy milyen titkokat rejt a Csontfa végig sejtelmesen sötét árnyakat vetít előre. A Csontfa méltó folytatása az előzményeknek. Grandiózus, sok szereplőt mozgató történet, ami sok áldozattal jár.
A bűntettek, a zsarolás, és a megvesztegetések a jelen bűnei mind az 1960-as évekre nyúlik vissza. Így a több idősík miatt lendületes, mozgalmas a történet.


A Mississippi vér Greg Iles epikus meséje továbbra is a szeretetről és a becsületről, a gyűlöletről és bosszúról mesél. Azt ábrázolja, hogy a múlt bűnei hogyan kísértenek a jelenben, hatnak a szereplők sorsára.


Penn Cage Natchez polgármestere, élete összeomlott. Egyik tragédia a másikat követte sorsában. Aki olvasta tudja, a Csontfa zseniális, ám borzongatóan drámai véget ért. Penn félti az apja becsületét, életét, valamint az édesanyja és a lánya, Annie biztonsága is veszélybe kerül.Ebben a történetben Penn mellé csatlakozik Serenity Butler, egy lelkes és ismert, fiatal fekete oknyomozó újságírónő. Ő azért érkezik Natchezbe, hogy írjon Penn apja ügyéről. A magányos és zaklatott férfi lelkének jót tesz Serenity odaadó kitartása, akiben szövetséges támaszra lel és együtt küzdenek az igazságért. Iles szeretné megmutatni a Délt, milyen volt, és ahogy változott az idők során. Lassan. Az emberi lelkekben gyökerező gyűlölet bizony eléggé mélyen van, egészségre ártalmas. Veszélyes az élet Natchezben és nem csupán a négereknek.

A történelem és az írói fantázia keverékének mesteri képességét bizonyítva Greg Iles az amerikai dél brutális történetét tárja olvasói elé. Ez olyan valós és elképesztő hátteret ad, ami önmagában megéri a vaskos könyvek elolvasását. Annak ellenére, hogy Penn egy jó író és ügyvéd, apja védelmét a legendás ügyvéd, Quentin Avery látja el. Ő egy jelentős mellékszereplő, izgalmas karakter, ahogyan a Csontfa két szimpatikus főhőse, Walt Garrity és Henry Sexton is "visszatér".

"Serenity tekintete ellágyul, és szó szerint idézi a nagybátyja szavait: — „Én aztán már mindenütt jártam Délen, nekem elhiheted. Fát
vágtam, bluest játszottam. A mississippi vér más. Olyan, akár egy folyó.
Ott van benne a deltavidék talaja, terpentin, azbeszt, gyapotméreg.
De erő is van benne. Erő, amit elfojtottak, de meg nem törtek. Ez
a mississippi vér.”
— Így van, pontosan — jelentem ki. — Elfojtottak, de meg nem törtek."A lenyűgöző és lélegzetelállító trilógia itt a bírósági tárgyalásban csúcsosodik ki. Ez teszi ki a könyv nagyobb részét. Akik szeretik olvasni az ügyvédek párharcát, itt bőven megkapja a tárgyalótermi drámát. A szavak és a jog párharca ez a történet, amit a Ku Klux Klán szörnyűséges tettei színesítenek. Az egyéni emberi drámák, sorsok és a kiszolgáltatottság mellé a barátág és a családi összetartás adja az alapokat.

Kissé zavaró volt, én felesleges időhúzásnak éreztem, hogy Tom Cage fiatalkoráig visszanyúlik a történet. Koreát, a háborút az ápolónő meggyilkolásába már túlzásnak éreztem beleszőni. Mint ahogyan az is eléggé vitatott: megölte vagy csak segédkezett az öngyilkosságában? Tom és Viola szerelme, lehetséges gyermeke körül is sokat időztünk, erről már bőven volt szó az előzményekben. A Dupla Sasok története és az alapító halála is szájbarágósan többszörösen tért vissza. Mégis, ezek nem róhatóak fel Ilesnek, hiszen egy mesteri mesemondó, aki élvezetes formában teszi ezt. Alapos, átgondolt a történet. A végső megoldás pedig elképesztő, mondhatom váratlan. Nagyot szól. Érdemes a trilógiát egyben, sorban olvasni. Aki egy minőségi krimi-sorozatra vágyik, íme itt megkapja. Különleges élmény a sorozat.


Érdemes lenne a jelenleg a csupán antikváriumokból beszerezhető első három kötetet is újra kiadni. Igaz, ezek önálló történetek, ám izgalmas háttér és kiváló krimi mindhárom. A Csöndes játszma, Forgó angyal, Az ördög hajó a Greg Iles rajongók polcán helyet kér.

Greg Iles: (1960).

A New York Times bestsellerszerzője. 2011-ben súlyos autóbalesetet szenvedett, nyolc napig kómában volt, jobb lábát térd alatt elveszítette. 2015-ben tért vissza olvasóihoz a Lángoló kereszt regényével.

Regényeit harmincöt országban adják ki.ITT lehet a tiéd Greg Iles regénye! Katt! 
General Press, Budapest, 2018
648 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634521839 · Fordította: Nagy Nikoletta