2017. november 12., vasárnap

Harangszótól harangszóig

Kapa Mátyás: Harangszótól harangszóig

                                                                                           Kapa Mátyás új regénye a Harangszótól harangszóig a törökök által ostromlott, Jurisics Miklós által védett Kőszeg várába viszi vissza az olvasót. Nem csupán egy jó cím ez, ami remekül keretbe foglalja a mozgalmas cselekményt. Valóban egy harangszóval veszi kezdetét a regény, majd azzal is ér véget.A nyitó Vészharang (itt a török) és a záró Harangok zúgása (győztünk!) közt egy lendületes, jól felépített, korhű és kalandos regényt kapunk.
Kőszeg több ostromot is kiállt a történelemben, mégis a legnagyobb próbatétele 1532. nyarán volt. Ekkor személyesen I. Szulejmán szultán vezette a hatalmas török sereget, aki kis "vakondtúrásnak" titulálta Kőszeg várát. Apró érdekesség, hogy Szulejmán eredetileg Bécset akarta elfoglalni, melynek ostromával három évvel korábban próbálkozott, de kudarcot vallott.A várat alig néhány száz katona védte, mellettük képzetlen parasztok, a környék lakosai is harcoltak a túlerő ellen. A várvédőket némileg segítette az időjárás is. Jurisics sikerrel ellenállt a szultán seregeinek, jól kihasználva a helyzet adta előnyöket. Példa értékű volt az összefogás, kitartás. A biztos csatavesztés ellenére, életük kockáztatásával harcoltak. Sokban hasonlít ez a rész az egri hősökre, maguk a körülmények, hiszen ugyan az a korszaka a magyar történelemnek. Kőszeg ezzel is igazolta a végvárak jelentőségét. A török haderő ágyúkkal felszeret létszámát régebbi becslések 100 ezer főnél is többre tették. Ennek a valóban hatalmas seregnek a mozgatása, ellátása sem volt egyszerű feladat. A magyar falvakat lerohanták, felperzselték, kifosztották. A regény története nem csupán az ostrom három hetére korlátozódik, közel három év eseményeit öleli fel, bemutatva az előzményeket is.
A kőszegi várat megerősítő tapasztalt katona, Jurisics, amennyire lehetett felfegyverezte és kiképezte a parasztokat is, a saját pénzén lőport és lőszert vásárolt. Előzetesen Ausztriából is kért erősítést, de nem kapott. Ez sem újdonság a magyar történelemben, hogy magunkra maradtunk. A bécsi udvarnak nem volt fontos Kőszeg, inkább beáldozták volna.  A védők elhatározták, hogy a kőszegi várat a legvégsőkig tartani fogják. Jurisicsnak nem volt egyszerű dolga, a belső árulás is felbukkan a történetben. Elképesztő, hogy saját hazáját, embertársait néhány garasért mindig akad valaki, aki feladná. Ibrahim nagyvezír háromszor is kérte a vár és a város kulcsait, megadásra szólítva fel a védőket. Erre nem került sor, Jurisics elutasította minden esetben.A történelmi tényekből kibontakozó regénybe egy romantikus szál is került. A kor erkölcseit jól mutatja a beárult Erzsébet története, aki bizony házasságtörés súlyos vétségét követte el. Persze nem egyedül, mégis ő az, aki bűnhődik. Nem is kicsit. A szerző jártas a jogban, a bírósági tárgyalás hihető és jól ábrázolja az akkori viszonyokat. Reméltem, hogy az aljas, galád vádoló, jól megbűnhődik. Ő az egyik igazán negatív figurája a regénynek. Úgy lett, nem maradt el a büntetése.

A valós szereplők mellé a kitalált személyek is kiváló jellemrajzot mutatnak. A regény elején megismert Balázs, és a két siheder fiú mellé a nők is elég jelentősek, kiemelkednek a városka lakosai: a kovács mester, a tanácsnok élethű megjelenítést kap. A két fiú András és István barátsága bír még jellemzően nagy erővel a történetben. István különösen nagy változásokon megy át, ami kenyértörésre juttatja a barátságukat.
Persze a fő hangsúly Jurisics alakján, a három hetes várostromon van. Érezhető a lőpor szaga, a veszély súlya és az erőt adó bátorság. A haditechnikai részek is megkapóan jók, érdekesek. Gondolok itt a törökök aknamunkáira, a magyar lelemény megmutatkozott, a védők ellen aknákat ástak és sikerült tönkretenniük a török aknászok a munkáját. Izgalmas és mozgalmas a cselekmény, minden szál jól kidolgozott. A mű lapjain képet kapunk a három részre szakadt Magyarország állapotáról. Érezhető az alapos háttér, a kor történetének kiváló megjelenítése. A szerző gondos kutatásokat végzett a témakörben, amit a kötet végi irodalomjegyzékből olvashatunk ki. Minden mondat, esemény a helyén van, jól olvasható, kerek és kidolgozott a regény cselekménye. Nyelvezete és szóhasználata jól illik a korszakhoz. A romantikus szál a boldogság vágya és a szerelem ereje teszi még színesebbé a történetet. Az igényes, szép borító Csikász Katalin keze munkáját dicséri.

A műben a valóságos történelmi alakok életútjának egy részét követhetjük nyomon. Magatartásukból, személyiségükből a példamutató emberséget emeli ki az író. Erre jelenleg is nagy szükség lenne. Kiderül a történetből, hogy Kőszegen a mai napig 11-kor miért húzzák meg a harangot.A könyv fülszövege:
Az ​Úr 1529. esztendejében két király uralkodik Magyarhonban, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János hívei egymás ellen acsarkodnak. Eközben hatalmas török had vonul Bécs ellen, a fényes tekintetű és győzhetetlen Szulejmán vezetésével… Az ostrom elbukik, de csak idő kérdése, mikor indul az újabb hadjárat. Hiába küldi Ferdinánd király a tehetséges Jurisics Miklóst Konstantinápolyba, béketárgyalásra, Szulejmán hajthatatlan. Az Úr 1532. esztendejében ismét megindul a pogány fergeteg nyugat felé – Magyarországon keresztül. A sors kifürkészhetetlen szeszélye azonban egy fallal körülvett csöppnyi várost vet a százezres török sereg útjába, a védők élén Jurisics Miklóssal. De mire juthat negyvenhat katona, no meg néhány száz felfegyverzett polgár és paraszt a roppant túlerővel szemben? Milyen titkot rejt Kőszeg és környéke, amely más irányba terelheti a történelmet? Vajon Leónidasz spártai király és háromszáz harcosának sorsára jutnak a pogány áradattal dacoló hősök? Aki ismeri Kőszeg ostromának történetét, a legfontosabb kérdésre tudhatja a választ. De a végkifejletig rejtélyek, kalandok, romantika, hűség és árulás kuszálják a szálakat…


Kapa Mátyás: Budapesten született 1975-ben. Ügyvéd, egyetemi oktató, emellett történelmi tárgyú regények szerzője. Nevéhez fűződik a "Félhomály" című sorozat. Ennek részei: Római hajnal, Ködös Frankhon, Árnyak Bizánc felett. Tavaly a Cegléd regénye azaz: Izzik a parázs címmel jelent meg kötete.

2015 óta a Történelmiregény-írók Társaságának elnöke.

Historycum, 2017
302 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786158084512 Borító: Csikász Katalin

képek: a várvédők emléktáblája, Jurisics Miklós szobra Kőszegen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése