2016. február 15., hétfő

Elszakítva

Kováts Judit: Elszakítva          "Odaát nem bűn magyarnak lenni – csengnek fülében apja szavai."Amikor 2013-ban elolvastam az írónő első regényét, tudtam a következő is érdekel. A Megtagadva a maradandó olvasmányok közé tartozik, ahogyan az Elszakítva is. Erős könyv.


Már az első oldalak után érezhető, alapos és pontos, erős a történet. Az olvasót úgy vezeti végig a történeten Kováts Judit, hogy végig fogja a kezét. Nincs semmi manír, üresjárat vagy felesleges rózsaszín érzelem a szerelmi szál esetén sem. A történet kitalált szereplőkkel meséli el a 20. század történelmi traumáját. Megrázó, megdöbbentő sorsokról, fájdalmasan szép szerelemről olvashatunk. Kétségbeejtő a kisemberek kiszolgáltatottsága. Az ő sorsukat, megpróbáltatásaikat mutatja be, akiknek fájdalmát, veszteségeit mi már csak elképzelni tudjuk. Ártatlanok életét tették tönkre, családokat szakítottak szét, falvakat, városokat pusztítottak el. Kováts Judit mindezt nagyon hitelesen, élethűen ábrázolja. Átélhető és megrázó szerelem története a regény.

Ahogyan a Megtagadva, úgy az  Elszakítva is oral history. Azaz nemcsak korhű dokumentumokra, hanem személyes elbeszélésekre is épül. Az újonnan kialakult Csehszlovákiába vezetnek a szálak. Olvashatjuk történelmi, szerelmes családregényként is.
Két felvidéki birtokos család két nemzedékének élettörténetéről olvashatunk 1944 és 1953 közötti időszakban. A német és magyar kisebbséget kollektív bűnösöknek kiáltják ki, ez teljes vagyonelkobzással, jogfosztottsággal jár. Kétségbeejtő és szinte elképzelni is nehéz. Sem magyarul tanulni, beszélni nem lehetett, illetve gyógyszer betegellátás, de még nyugdíj sem illeti meg őket. Életüket ellehetetlenítették.

Ebben a  nyomorúságos és kiszolgáltatott, feszültségekkel teli helyzetben lesz szerelmes a regény két főhőse. András és Kinga gyermekkori jó pajtási viszonya az olvasó előtt alakul át érzelmekkel teli, mély szerelemmé. Itt szól közbe a történelem. András családjának menekülnie kell, így a határ két oldalán, egymástól elszakítva próbálják megtalálni a boldogságot. Nem megy könnyen, hiszen havi egyszeri alkalommal, semleges területen tudnak 15 percre találkozni és beszélgetni egymással.  A sorsuk afféle Rómeó és Júlia, hiszen a "tagadd meg neved" itt is előkerül. Engelhart Kinga és Wildner András sorsa nem könnyű. Kiszolgáltatva kénytelenek élni és alkalmazkodni az új eszmékhez. András egyetemista lesz Budapesten, míg Kinga otthon marad. 1949 újabb fordulatot hoz: a kommunisták erősödése után Magyarországon sem vár rájuk más, csak nélkülözés, megaláztatás és börtön. A Benes dekrétumok hatása az emberi életekre, sorsokra. Ezt a szerelem sem tudja legyőzni.

Történetileg hiteles, igényes a fordulatosan elbeszélt események sora. Érzékletesen ábrázolja a szereplők sorsán át a gondolkodásukat és az adott kor jól megjelenítésre kerül. Az írónő történész múltját és ismereteit remekül alkalmazza. Olyan sodró, hatásos és erős családtörténetet olvashatunk történelmi keretben, hogy ez mindenkinek élményt adó olvasás maradhat. Azokról a magyarokról szól, akik elszakadtak az anyaországtól. Letisztult egyszerűségében mutatja be küzdelmes életüket a politikai hátteret. Nem alkot véleményt, nem mondja ki ítéletét. Azonban az olvasóban ez kialakul. Elszakítva, kisemmizve és megalázva lehetnek-e, tudnak-e boldogok lenni?  Mi vár a két fiatalra ez sajnos nem kérdés. A szerelmük erős, azonban a történelem végig dübörög rajtuk is. Fontos könyv. Köszönöm az élményt.


Kováts Judit: író, korábban történész-levéltáros az „oral history” elkötelezett művelőjeként hosszú éveken keresztül készített interjúkat szemtanúkkal a háborúról, a frontról, az orosz megszállásról, majd a kuláküldözésekről, a kollektivizálásról. Az oral history, azaz a „szóbeli történelem” az egykori átélők, szemtanúk elmondásain alapul, amely történetet a történész – a visszaemlékező szóhasználatát,szubjektív nézőpontját megőrizve – egységes elbeszélésbe rendezi. Számos tudományos munkája – kötete, tanulmánya, szakcikke – jelent meg a 19. századról, azon belül is a reformkorról. Kutatási területei közé tartozott a hadtörténet és a katonai térképészet is. Elbeszéléséket, novellákat, tárcákat publikált különféle irodalmi folyóiratokban és portálokon. A Megtagadva az első regénye 2013-ban jelent meg.

A Magvető Kiadónál megjelent művei
Megtagadva (2012), Elszakítva (2015)
5/5

Magvető, Budapest, 2015
400 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631432947

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése