2015. november 29., vasárnap

Árnyak Bizánc felett

Kapa Mátyás: Árnyak Bizánc felett
(Félhomály 3.)
A Félhomály sorozat a harmadik részéhez érkezett. Ahogyan a sorozat, úgy a szerző is új hang számomra, ám a kötet önálló történetként is olvasható. Természetesen visszamenőleg fogom pótolni az első két kötet olvasását. Kapa Mátyás egy nagyon izgalmas és mozgalmas történelmi korba repíti vissza az olvasót, romantikus elemekkel is fűszerezve az eseményeket.
Az előző kötethez képest háromszázötven évet ugrunk előre, egészen a negyedik keresztes hadjárat (1202-04) idejére. A kereskedőváros és a tenger királynője, azaz Velence a kezdő színhely. A Szentföld védelmére itt gyülekeznek a keresztes seregek, innen indulnának tovább hajókon Egyiptom felé. A szállítás komoly költségei azonban gondot okoznak a sereg vezetőinek. Velence nem lenne Velence, ha nem a kereskedésből élne, és egy jó üzlet reményében az öreg dózse, Enrico Dandolo, afféle "csereüzletet" ajánl fel némi segítségért cserébe. Az "apró szívesség" ami nem más, minthogy előbb el kell foglalnia Zara városát a kereszteseknek, ami fontos kereskedelmi központ. Enrico Dandolo remek és karizmatikus alakja a regénynek. Alig lát, majdnem vak, hiszen 95 éves. Szellemileg friss, és nagyon tudja, mit és miért tegyen, nagyravágyása ügyesen mozgatja a szálakat. Zara sorsa ezután nem kérdéses.

Itt lép színre egy trónjától megfosztott királyfi, Alexiosz. Ő a jogos trónutódló, ám apját börtönbe vetették, míg ő menekülni kényszerült. Cselszövések, belső viszály színezi az eseményeket. Konstantinápoly elfoglalása álomnak tűnik seregek és pénz nélkül, ezért Alexiosz szövetségeseket keres tervéhez. Mindenki egy kicsit kompromisszumokat kell kössön, vagy a tervén változtatnia kell, hogy célt érjen. Azonban nagy kérdés a kalandok során: meddig lehet elmenni? Három király és a pápa terveit kell összehangoltan végrehajtani.

Alexiosz sógora, Fülöp a német-római kiátkozott császár segít természetesen, mert egy régi családi titok is előkerül. A titokzatos Sybilla jósnő jövendölései sokakban ébresztenek kételyeket. Ám a kíváncsiság és a hatalomvágy győzedelmeskedik. A Fülöp és felesége, Irén közti nászéjszaka érzékien erotikus leírása nagyon emberi lett. Igazi hús-vér alakok lettek, akik érzéseiket nem szégyellik, és játékosan mernek szeretni. Ehhez foghatóan szép erotikus leírást Trux Béla könyvében olvastam legutóbb. 

A családi összefogás csak részben hoz sikert, hosszútávon azonban mégsem éri el a célját. A belső árulások, széthúzások sok váratlan és meglepő fordulatot hoznak a történésekbe. A középkor legjelentősebb pápája, III. Ince is jelentős alakja lesz az eseményeknek. Kémhálózata elképesztően jól kiépített, fontos erővel bír. A magyar királyi testvérviszály, Imre és András ellentétei is kiemelkedőek, jól megrajzolt alakok a történetben. Az egyetértésük egyvalamiben teljes: egyikük sem akar a Szentföldre menni harcolni. Kinek mi lesz a sorsa, mit jövendöl az ősi családi ereklye? Mi és hogyan válik valóra belőle? Sok kalandos fordulat, harcok után a regény végére kiderül! Sőt, maga Nostradamus is megjelenik, nem is akármiért, hiszen ő az egyetlen, aki megérti Sybilla jóslatait.


A regényt átszövik a hatalmi harcok, az uralkodásért mindent elkövető nemesek viszálykodásai, ármánykodás, az ocsmány alkudozás az uralkodói címekért, megérthetjük kit mi motivált, miért akart a Szentföldre jutni, míg a valós történelmi személyek valódi célja is kirajzolódnak.
A kötetben a valós személyekről ismertetőt, a függelékben szómagyarázatot is találunk.


Jó volt olvasni, kalandozni a középkori hajókon, palotákon, harcokon át. Csattogott a kard, suhogott a selyem, ármány és szerelem a hatalomvágy mellett. Olvasmányos, gördülékeny stílusban megírt, jól felépített történet. Nem száraz, nem is túl véres, az erotika is ízlésesen adagolt benne, ajánlom minden kíváncsi, történelmi kalandregényt kedvelő olvasónak!
Bizánc árnyai egész Európára vetítik árnyaikat. Olvasd el és megtudod, miért! Aktuálisabb, mint gondolod!

Historycum, 2015
352 oldal · ISBN: 9786158036108 ·  
Megjelenés időpontja: 2015. december 2.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése