2014. november 28., péntek

Az egek kémlelője

David Wootton: Az egek kémlelője
  Galileo Galilei élete

                                                                             


Galileo Galilei olasz csillagász és fizikus élete nagyszerű könyvtéma. 1564. február 15-én Pisában látta meg a napvilágot. Gyermek és ifjú éveit befolyásolta szülei rossz viszonya, anyja zsarnoki természete. Talán még a házasságtól is ezek tartották vissza. Életében az önállóságra, annak megőrzésére törekedett.Vallombrosa kolostorában kezdte meg tanulmányait, majd1581-től szülővárosában orvostudományt hallgatott.Galilei életének legfontosabb szakasza 1592 - 1610 közé esik, amikor a padovai egyetemen tanít. Ekkor lett a matematikai tanszék vezetője. Később ő maga is ezeket nevezte élete legjobb éveinek.

Erre az időre esnek lényeges felfedezései és két utolsó nagy műve a Párbeszédek valamint a Matematikai érvelések és bizonyítások megjelenése is. Egész Itáliában híressé tette nevét a hidrosztatikai mérleg feltalálásával. Bár eleinte nem mert beszélni sem róla, de már fiatalon a heliocentrikus elmélet híve volt. Levelezésben állt Keplerrel, majd amikor tudomására jutott a holland Hans Lippershey távcsöve, ő is épített egyet. A háromszoros nagyítást harminckétszeresre növelte, majd egymást követték csillagászati felfedezései.

 David Wootton sajátos módon megrajzolt Galileo Galilei portréja alapos és mélyenszántó mű.
Különös figyelmet szentel az apró részleteknek, vallatóra fogja a régi beszámolókat, írásokat.
Akár  a mester és tanítványai közti eszmecseréket hallgatnánk, gyakran a sorok között olvashatunk.
Alapos és bőségesek az információk. Leszámol a Galileit övező hamis mítoszokkal, a tudós portréja mellett annak emberi hibáit, gyengeségeit is felrajzolja. Képet kapunk Galilei összeférhetetlen, nehéz természetéről, életében éles nyelve  is számtalan problémát okozott.
A kötet segítségével bejárhatjuk és megismerhetjük a tizenhatodik és tizenhetedik század Itáliáját.

"a Föld mozgásának a kérdése nem hitkérdés, hanem ténykérdés". 
Amikor 1616-ban “hamisnak és tévelygőnek” mondták ki Kopernikusz tanait, könyveit betiltották, neki pedig előírták, hogy csak mint matematikai feltevéseknek hirdetheti nézeteit,  már összekülönbözött az egyházzal. Ekkor hét évre visszavonult dolgozni firenzei házába.

1632-ben a cenzúra áldásával adta ki Párbeszédek című művét, amelyben a két világrendszert elemezte. A könyv nagy sikert aratott, a kinyomtatott 550 példány egy hét alatt elfogyott.
Végre ekkor talált rá igazán a hírnév.


1633-ban, ekkor már hetvenéves, eretnekséggel vádolták meg. Ő tagadta az 1616. évi tilalmat. Természetesen bűnösnek találtatott... mivel előtte lebegett Giordano Brunó sorsa, tanait visszavonta. A pápa elrendelte, hogy Galilei élete végéig háziőrizet alatt köteles élni. Látogatót csak különleges esetben fogadhatott. Családtagjaival csak cenzúrázott módon levelezhetett. Valamennyi könyvét betiltották. (Kopernikusz korszakalkotó munkája azonnal a megjelenését követően indexre került. A katolikus egyház több mint 300 év elteltével engedélyezte csak a híres mű szabad hozzáférését.
Élete végén megvakult és megsüketült, de szelleme élénk maradt. 1642. január 8-án halt meg.

 Egy nagy hatású tudós életútját ismerhettem meg a lapokról. A hírnév megszerzésére irányuló törekvéseiről, élete és felfedezései sikereiről, kudarcairól szólt a történet. Galilei igazi reneszánsz ember volt, hiszen korán kitűnt matematikai és fizikai tehetségével, később zenészként, íróként is elismerést aratott. Olasz nyelven írta műveit, nem pedig latinul, így mindenki olvashatta azokat. Gondolatait közérthető, ismeretterjesztő módon fogalmazta meg. Elérte azt, hogy a tudományos eredmények iránt egyre nőtt az emberek érdeklődése.
Érdekesség, hogy pere végleg 1992-es vatikáni rehabilitációjával ért véget.
Mindezt olvasmányosan, érdekesen tárta elém David Wootton. Élmény volt, köszönöm!

Kép:  Cristiano Banti festménye (1857): Galilei a római inkvizíció előtt 
és Galilei aláírása:  

                                              General Press, Budapest, 2014
490 oldal · ISBN: 9789636436643
Fordította: Kiss Annamária
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése