2018. március 20., kedd

Honfoglalás-trilógia

Benkő László: Honfoglalás-trilógia
(Táltosidők, Idegen tüzek, A megszerzett föld)
                                                                               
Ködbevesző, régmúlt idők homályából bukkan elő ez a történet. Benkő László első regénysorozata 2004-ben jelent meg először. Most igényesen szép kivitelben, a Lazi Kiadónak köszönhetően a harmadik kiadásban került az olvasókhoz. A három kötet nem csak okos könyv, de szép is, a borítók színvilága megkapó. Egymás mellé téve kiadják a nemzeti zászlónk színeit, ami eredeti ötlet.

Benkő László ismét bravúrosan megoldotta, hogy a hihetetlenül sok információt, amit belesűrített a regény történetébe, nem tette szárazzá. Élvezetes a történetvezetése egy családregényt ad az olvasóinak. Egészen elvarázsolt a pusztai lét vadromantikája, a bemutatott hagyományok, az egykor élt emberek gondolkodásmódja és a szokásaik, a lovak szeretete. Együtt gondolkodhattam őseink vezetőivel, megismerve életüket, bálványaikat, hiedelemvilágukat. A vándorlások, a festői tájleírások, a portyázások izgalmai mind lebilincselőek. Jó hátteret ad a hiányos a történelem tudásunknak. Gyönyörű könyv, szépséges, kalandos mese a régmúlt időkből.

Az első regény inkább a vándorló népek életmódjára koncentrál, azon át mutatja be honfoglalás folyamatát. Beleshetünk a szállások életébe, ahol a nélkülözhetetlen szereplőket ismerhetünk meg: a nemzetség feje, a táltos, patkoló-fegyverkovács, nemezelő asszonyok, akad kiközösített asszony vagy hadi árva gyerek mellett, bujkáló idegen, külhoni kalmárok színesítik a képet. Kezdéskor megismerjük Bekét, a fiatal „mogyeri” vitézt, akinek élete szerencsétlen fordulatot vesz. Egy véletlen baleset során halálosan megsebesíti legjobb barátját, így sebesülten, de menekülnie kell a családi vérbosszú elől.

Végigkövethetjük Beke és Virág szívszorító szerelmi történetét, aminek valami vagy valaki mindig útjában áll. Az igazi beteljesedésnek gátat szab a népek vándorlásából fakadó történelmi kényszer. Levédia földje már a múlté, és az új szállásterület, Etelköz lesz. A kazároktól való függetlenedés is bonyodalmakba ütközik. Honnan jöttünk, hová megyünk a regény fő kérdése. Tiszteletre méltó ötlet megírni a honfoglalást, bemutatni az ősmagyarok életét. Nagyon kevés a forrás, a hiteles információ, ám a szerző érezhetően sok történelmi anyagot áttanulmányozott és felhasznált. Nem lett lexikon, sem tankönyv. Lendületes kalandok sora bontakozik ki, amikor Virág titokban megszüli fiát, Gecsét. Ő lesz a solymász, az ő személyes sorsán keresztül tárul elénk a történet folytatása.Lazi, Budapest, 2013
404 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632672151
Idegen tüzek                                 
Talán a trilógia első kötete kissé lassúbb folyású, ami csupán a sok szereplő, helyszín és háttér megrajzolása miatt érezhető. A második nagy lendület vesz és egy remek akcióval nyit. Gecse itt már felnőtt férfi, gyermeke van, akit elvisz a nádban lakó öreg táltoshoz gyógyíttatni. Apa és fia karaktere kiválóan megrajzolt, érzékletesen ábrázolt végig. Jól követhető érzelmeik és jellemük változásai.
Ahogyan az első rész estében, itt is végigkíséri a főszereplőket a balszerencse, félreértések sorozata, ami mozgatja a szálakat.


Cselekményesebb, fordulatokban gazdag ez a történet. Az olvasót fogva tartja, szinte egy ültő helyemben olvastam végig. Középpontban Gecse élete és sorsa áll, míg a másik szálon az elveszett fiú, Majk története olvasható. Az ő férfivá érése, harcossá válásnak lehetünk szemtanúi. Eljutunk Bizáncba is, ami színes, szagos forgatag a regényben. Mindeközben Álmos és Árpád a törzsszövetség megerősítésén fáradoznak, mert idegen hadak gyülekeznek a keleti gyepűnél. A hittérítő görög és római papok mellett kalmárok, kémek és kegyetlen kalandok várnak hőseinkre. Megismerjük az egykor élt egyéb népeket, akikkel harcoltunk Pannóniában, a Duna és Tisza partján. Bebarangoljuk a végtelen sztyeppéket, részesei lehetünk a besenyő és mogyeri szállások életének. Fordulatosabb, aki szereti az emberi történeteket, a magyarokról szóló legendákat, meséket az nem fog csalódni. Izgalmas történelmi kalandregényt olvashattam. A befejezés után pedig jó, ha rögtön kéznél van a harmadik rész!Lazi, Budapest, 2013
396 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632672168A megszerzett föld                                                                  

A vérzivataros kalandozások végére érnek. A magyarság erős törzsszövetségben él Etelközben. Gecse új családot alapít. Fia, a Kisbeke gyerek még, amikor kirobban a háború Bizánc és a bolgár cár között. A magyarok Bizánc oldalán szállnak harcba Levente vezetésével. Ez két jelentős magyar győzelmet is hozott, ám mégis két tűz közé kerültünk. A bolgárok ugyanis szövetségre léptek a magyarok ellenségeivel a besenyőkkel. Így nem maradt más, mint a menekülés a Kárpát-medence felé. Történelem, de nem töményen, a kikerülhetetlen politikáról, taktikákról szól a regény. Izgalommal követtem Kisbekét a harcokban. Megtapasztalhatta a háború valóságát, annak borzalmait, miközben felnőtt harcossá vált ő maga is.
Lassan, de biztosan váltanak a magyarok, Etelközből elvonulnak. A rég megismert Kárpátokon túli föld elfoglalása, a kettős honfoglalást ismerhetjük meg alaposabban. Ami a 895-896-os bejövetelt illeti, legújabb kutatások szerint az is elképzelhető, hogy a magyarság csoportjai fokozatosan, évtizedek során jöttek be, a 860-as évektől kezdve, 896 ennek csupán a vége.
Miközben Majk a besenyők bizalmát és vendégszeretetét élvezi, Majk és a besenyők viszonya alapos és szemléletes bemutatásra kerül. Eközben Gecse és Kisbeke is az új hazába tartanak. Vajon egyesülhet a régen kettészakadt család? Mi lesz szereplőink további sorsa? Benkő László remekül meséli el egy család sorsán át a honfoglalást Igen sok érdekes információt is tartalmaz a Kárpát medencében élő népekről. Sok belharc, ármány és szenvedés után hazaértünk. Hogy ez mennyire volt tervszerű, kiderül a regényből. Megteremthetjük magunknak a szép új, reményteli jövőt.

Lazi, Budapest, 2013
390 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632672175
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése