2018. február 21., szerda

Mert a csodának nincsen párja

Csinszka: Mert a csodának nincsen párja
Csinszka összegyűjtött versei
                                                                         
Igazi irodalmi csemege, izgalmas érdekesség ez az igényesen szép kivitelű kötet. Javasolnám, előbb
a kötetet összeállító Zeke Zsuzsanna utószavát elolvasni, ami segít a versek és Csinszka életében eligazodni. A kötet címe is egy Adyhoz írt versét idézi.


Csinszka: (1894-1934)

nevét Ady Endre feleségeként örökre beírta az irodalomtörténetbe. Túl sokat azonban nem tudunk róla, illetve az is a magánéletére vonatkozó dolgok. Szép volt, fiatal és törékeny, szelíd lány, akinek elhívatott céljai voltak. Ezt el is érte, elvitathatatlan érdeme, hogy a már testileg és lelkileg meggyötört Adyt még néhány évig életben tartotta. Ennek eredménye olyan versek születése, mint az Őrizem a szemed, a Nézz, drágám, kincseimre.

Csinszka is híres költőfeleség kívánt lenni, több dologban mérte magát Szendrey Júliához.
Nem csak azért, mert ő is hamar eldobta az özvegyi fátyolt. Erről is sok adalékot olvashatunk. Érzékeny, érzelmes lelkét megérteni segítenek ezek a versek. Életének keretei adottak voltak, erős befolyással bírtak lelkére. Verseiben a fájdalom, összetartozás és a szenvedély a fő téma. Miről is írt volna egy fiatal lány, majd nő, aki az élet viharaiban biztos támaszt keresett? Ebben a kötetben most az összes fellelhető 57 Csinszka vers olvasható. Nőies érzékenységgel adja vissza lelkének rezdüléseit, gondolatait.
A száraz tények közismertek: idős édesapja, Boncza Miklós földbirtokos, ügyvéd, országgyűlési képviselő
annyira haragudott kislányára, hogy lelencbe akarta adni. Az ok prózai: őt okolta jóval fiatalabb felesége elvesztéséért, aki gyermekágyi lázban hunyt el a szülést követően. Édesanyja nélkül, leánynevelő intézetekben cseperedett fel, vált érzékeny lelkű, álmodozó ifjú lánnyá. Alig 17 éves, amikor első rajongó levelét megírja Adynak, majd hosszas levelezés után 21, amikor az apai tiltás ellenére, árvaszéki engedéllyel feleségül megy Adyhoz. Az "öreg" Ady (36 éves) és a fiatal lány szerelme, kapcsolata mély érzelmeket mutat.

Alig 24 évesen már az özvegye, 26 éves amikor Babitshoz fűzi rövid és heves érzelem. Életerős, fiatal, tombolnak a lelkében a szenvedélyek.


Csinszka, polgári nevén Boncza Berta, Ady felesége és múzsája, aki maga is költőnő. Rövidke élete sikertörténetnek is mondható. Az álmodozó lány a lehető legjobb nevelést kapta, a budapesti és svájci intézetekben. Hazatérve a Boncza-kastélyban töltötte napjait, atyja szigorú felügyelete alatt. A szigor azonban nem érinthette az érzékeny kamaszlány ábrándjait. Rengeteget olvasott versek, romantikus regényeket a szerelemről. A szenvedély, a romantika adott volt életében, Adyt is verseivel kereste meg. Szorgalmas levelezést folytattak 1911 óta, ami kiteljesedett szerelemmé.
Bizonyos források szerint Ady a Léda-szakítás után, unva a lumpolást, biztos háttérre, nyugalomra és feleségre vágyott. Mondhatni, Csinszka szerelme jókor talált rá. A becéző Csinszka nevet is a költő adta neki. Csinszka lelkes odaadással ápolta férjét, aki cserébe szerelmi lírájának legszebb verseit írta hozzá.
Ady halálával Csinszka élete másik csatájába keveredik az Ady családdal a hagyaték miatt.
Érdemei és szerepe a költő életében azonban elvitathatatlanok.
Igazi nagyasszony, dáma. Elkövet hibákat, bohém is néha, de tudatos és határozott. Megosztó volt a  személyisége, de varázsa, bája sokakat elbűvölt. Boncza Berta személyisége második férjére a festőművész Márffy Ödönre is inspirálóan hatott, 14 évi házasságuk emlékét közel száz alkotás őrzi. Ez azonban már egy másik történet.


„Roppant ellenszenves és roppant vonzó nő” – mondta róla Szabó Lőrinc. A fiatalkori és később született versek gondolatisága sokban hozzájárul megérteni ennek a fiatal nőnek érzéseit, vágyait, szerelmét. Kétségtelenül érződik Ady hatása egyes verseken. Értékéből és fontosságából ez azonban nem von le semmit. Jelentőségüket az irodalomtörténet dolga elbírálni. Saját költeményei, amelyek a Csinszka versei című kötetben jelentek meg 1931-ben, mára szinte a feledés homályába vesztek. Érdemes, érdekes megismerni és lelkébe pillantani, hiszen alakja valóban megkerülhetetlen, fontos az irodalomban. A kötetben fotók és jegyzetek is találhatók, ezek a versekkel szemléletesebb képet segítenek kialakítani Csinszka személyiségéről.
Boncza Berta, Csinszka, Csucsa, 1894. június 7. – Budapest, 1934. október 24., Ady Endre felesége, költő.

Csinszka 1934. október 24-én halt meg, agyvérzés következtében. Alig negyven évet élt.

Jaffa, Budapest, 2017
176 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634750345


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése