2015. október 18., vasárnap

A korona ára

Benkő László: Szent László
A korona ára  

                                          
                                                             
"Jó hadvezérként persze azt is tudta, hogy könnyű csata nincs. Minden győzelemért meg kell hozni az áldozatot."A Szent László király életéről szóló trilógia második részéhez érkezett. A könyv tíz év történéseit meséli el az olvasónak. Fontos, intrikákkal, bizonytalanságokkal teli tíz év volt ez, amíg végül László hercegből király lett. A régi és az új rend küzdelme jellemzi ezt az időszakot.


A harc és békétlenség természetesen a koronáért, az ország trónjáért folyt. Ki legyen a király?
Kit illet, ki alkalmasabb a feladatra? Az 1072 és 1083 közötti időszak eseményeit ismerhetjük meg a könyv segítségével. I. András király fia, Salamon könnyelmű és befolyásolható ember volt.
Az őt körülvevő haszonleső talpnyalók a német és magyar "tanácsadók" folyamatosan az unokatestvérei ellen hangolták a királyt. Pedig Géza, László és Lambert herceg éppen a béke érdekében hagyták meg Salamont királynak! A meglévő hatalom megszilárdítását mi másban látná, mint az ellenfél végleges kiiktatásában, azaz: megöletni a hercegeket. Erre Vid ispán és társai biztatják valamint Henrik német király segítségére is számíthat. A nép, az istenadta nép ugyan I. Béla fiait látná örömmel a magyar trónon, de az keveseket érdekel. Géza ugyan megosztva uralkodik Salamonnal, de király azért csak egy lehetne.  Az aljas tervből 1074-re lesz véres leszámolás (a mogyoródi ütközet), ami nem titok, nem úgy sikerült, ahogyan Salamon szeretné. Csúfos vereséget szenved. Meglepő volt olvasni, hogy a vesztes csata után Salamon hite is megrendült önmagában. Magyar harcolt magyarral, ölték egymást a hatalom reményében.

A regény egyik legizgalmasabb része ez. Különösen a király életének két fontos női szereplőjének megjelenítése színesíti a történéseket. A felesége, Judit segítő, elnéző, támogató asszony, míg az özvegy királyné, az anyja bizony keményen lekapja a tíz körméről a királyt a balsikerért! Kemény kritikával illeti fiát.

A testvérháborúk elkerülése és az ország sorsának megszilárdítása közben most is akadnak egyéni hősök a történetben. Már a történet elején feltűnik Hodus, aki végig vegyes érzéseket kelt az olvasóban. Igazi kétszínű alak! Bátor harcos, kemény katona, ha kell Salamonnál hízeleg, ám igazából sehová és senkihez nem tartozik. Valójában ő még a régi eszmék híve. Aljas orgyilkos, haszonleső, a pénz motiválja. A maga életét éli, a maga törtvényei szerint. Az első részben fontos és jelentős szerepe volt Rásdinak, aki gyógyító volt. Az asszonyt sokan tartották boszorkánynak, végzetét is ez okozta. Perka és Csegő, akiket ő tanított, nevelt fel Hodussal együtt a történésekben most is jelentős alakok. A szerelmi szál sem hiányzik.

László herceg alakja alapos és hihetően megrajzolt. Gondolkodása egy érett, előrelátó és megfontolt emberé. Harcban is kiváló, nem csak termetével magasodik a többiek fölé. Ugyanakkor még benne is munkálkodik a régi hit, szokások és a kereszténység problémája. Csegő, életének jelentős alakja, benne bízik és hallgat rá, másként néz az asszonyra.

Géza meghasonlása, majd lemondása a koronáról Salamon javára már alaposan borzolja a magyar nagyurak kedélyét, hiszen a pápa is Géza mellé állt. Ők, ahogyan az ország népe is I. Béla király fiait látnák szívesen a magyar trónon. Amikor szó szerint belebetegszik és meghal, mindenki egyértelműen Lászlót akarja királynak. Mikor kitudódik Salamon újabb, az országot érintő rossz döntése, nem habozik tovább.

Ott lehetünk az udvarban, bepillanthatunk a királyi hálószobákba, részesei lehetünk véres és drámai harcoknak, intrikáknak vagy éppen a törvények megújításába is belelátunk. A koronázás leírása, az udvari élet pillanatainak megjelenítése végig lendületes és korhű hangulatot teremt. Ahogyan egy királyi vadászat is okoz izgalmakat. László érett gondolkodású, megfontolt férfiként jelenik meg. Uralkodásra alkalmas, szerethető alakja történelmünknek. A külföldi behatások, kapcsolatok rendszere mellett a belviszályok, ármánykodások alakították történelmünk ezen részét. (is).
 
Benkő László ezúttal is a tőle megszokott magas színvonalon, alapos és pontos leírásokkal megírt folytatást ad olvasói kezébe. A tárgyilagos történetvezetés kellően sok izgalmas és nem várt fordulatot is magában hordoz. A kötet keménytáblás, igényes kivitele, igazán szép borítója jól illik a sorozat előző részéhez. A regény végén alapos és elemző jegyzetek, névmutatók segíti az eligazodást.Köszönet Benkő Lászlónak a színes és izgalmas történelemóráért, a Lazi Kiadónak pedig a könyvért.Lazi, Szeged, 2015
424 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632672724Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése